ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

НОЕН Експорт

Дружество НОЕН Експорт АД е учредено през 2011 г. поради експанзия на нашите продукти на чуждестранните пазари.

Търговската активност на дружество НОЕН Експорт в чужбина се насочва както към участието в панаири, изложби и симпозиуми, така и към развитието на взаимоотношения с целевите потенциални клиенти и работа за спечелване на конкретни поръчки, преди всичко в приоритетните територии. През 2013 г. бе открит офис в руския град Кемерово – НОЕН Експорт ООД с възможности директно да обслужва област с развит открит добив на въглища. През следващите години се планира създаването на подобни офиси в приоритетните страни от западните Балкани.

Основни дейности

  • Доставка до ключ на големи багери, открит лентов транспорт, хомогенизация и проекти за повишаване на качеството и ефективността на минодобива
  • Комплексни доставки на машинни съоръжения за въглеснабдяване, транспорт на пепел и шлака и тяхното екологично съхраняване в класическите въглищни електроцентрали и топлоцентрали
  • Доставка на съоръжения и услуги за сероочистка и прахоочистка, включително последващо екологизиране на източниците на въглища в класическите електроцентрали, топлоцентрали и други промишлени източници
  • Самостоятелна проектна и инженерна дейност за дадените продукти, доставяни на крайните потребители от групата инвеститори, изследователски институти и други държавни институции
  • Реализация на самостоятелни проекти и проекти на подизпълнител за реконструкция, основни ремонти и аварии на добивни машини, лентов транспорт и подобно с цел повишаване на производителността, надеждността и понижаване на разхода на енергия
  • Консултантска и посредническа дейностСвържете се с нас Ако проявявате интерес към доставка на машини или сътрудничество, моля свържете се с нас