Projektování je pro nás hračka

NOEN Bulgaria

Společnost NOEN Bulgaria s.r.o. byla založena v roce 2015 a jejím úkolem je rozvíjení vizí, tvoření strategických plánů a rozšiřování aktivit v oblastech jako jsou zejména povrchová těžba, klasická energetika, teplárenství nebo odsíření elektráren. Firma NOEN Bulgaria s.r.o. se bude zabývat rovněž zpracováváním marketingových plánů při rozšiřování aktivit a taktéž zajišťovat realizaci zakázek, které společnost NOEN a.s. v Bulharsku získá.

Cílem tohoto kroku je užší kontakt s koncovými zákazníky v Bulharsku, což by mělo vést k flexibilnímu přístupu a k operativní komunikaci.

Bulharsko je jednou ze zemí, kde společnost NOEN a.s. působí aktivně. Založení samostatné dceřiné firmy je nezbytnou podmínkou pro další působení na tamním trhu.
Kontaktujte nás Pokud máte zájem o dodávku strojů či spolupráci, kontaktujte nás.