Projektování je pro nás hračka

NOEN Export

Společnost NOEN Export, a.s. byla založena v roce 2011 z důvodů expanze našich produktů na zahraniční trhy.

Obchodní aktivity společnosti NOEN Export v zahraničí se zaměřují jak na účast na veletrzích, výstavách a sympoziích, tak zejména rozvíjením vztahů u cílových potenciálních zákazníků a prací na získání konkrétních zakázek, zejména v preferovaných teritoriích. V roce 2013 byla založena kancelář v ruském městě Kemerovo – NOEN Export s.r.o., s možnostmi napřímo obsluhovat oblast s rozvinutou povrchovou těžbou uhlí. V průběhu dalších let je plánováno založení obdobných pracovišť v prioritních zemích západního Balkánu.

Nosné aktivity

  • Dodávka na klíč velkorýpadel, povrchové pásové dopravy, homogenizace a projekty na zvýšení kvality a efektivnosti důlní těžby
  • Kompletní dodávky strojního zařízení pro zauhlování, transport popílku a strusky a jejich ekologické uložení v klasických uhelných elektrárnách a teplárnách
  • Dodávky zařízení a služeb pro odsíření a odprášení včetně následné ekologizace uhelných zdrojů v klasických elektrárnách, teplárnách a ostatních průmyslových zdrojích
  • Samostatné projekční a zadávací inženýrské práce v uvedených produktech dodávané koncovým zákazníků ze skupiny investorů, výzkumných ústavů a jiných státních institucí
  • Realizace samostatných a subdodavatelských projektů rekonstrukcí, generálních oprav a havárií těžebních strojů, pásové dopravy atd. s cílem zvýšení výkonosti, spolehlivosti a snížení spotřeby energií
  • Poradenská a zprostředkovatelská činnost

 
Kontaktujte nás Pokud máte zájem o dodávku strojů či spolupráci, kontaktujte nás.