Projektování je pro nás hračka

AIR POLUTION CONTROL (APC)

Zabezpečujeme návrh, projekci a dodávku kompletních technologických zařízení a celků pro snižování emisí tuhých a plynných znečišťujících látek do ovzduší především z technologických a energetických procesů. Samozřejmostí je individuální přístup, kompletní zpracování projektové dokumentace včetně analýzy bezpečnostních rizik a studií proveditelnosti, zajištění inženýringu, profesionální realizace, uvedení do provozu a kvalifikovaný záruční a pozáruční servis. Dále se orientujeme na návrh a dodávku průmyslových filtračních a odprašovacích technologií pro ostatní těžký a lehký průmysl v České republice i zahraničí. Mezi naše hlavní segmenty aktiv patří výrobny energie, spalovny odpadů, kotelny na biomasu, rafinerie, slévárny a cementárny.

 

NABÍZÍME

 • Elektrostatické filtrační systémy
 • Textilní hadicové, kazetové, patronové a cyklonové filtrační systémy
 • Vodní odlučovače

 • Systémy průmyslových centrálních úklidů (stacionární a mobilní)
 • Systémy vysokotlakého mlžení a zkrápění

 • Systémy pneudopravy
 • Technologie pro snížení SOx a NOx ve spalinách

 

air-polution-line

 

REFERENCE

 • Filtrace spalin uhelného kotle 3 x 18 t/h, včetně odsíření, dodávka na klíč, Cukrovary a lihovary TTD a.s.
 • Elektrárna Ledvice – II. etapa zauhlování, realizace odprášení, centrálního úklidu a mlžení přesypů, ČEZ, a.s.
 • Komplexní servis filtračních technologií, jsme partnerem pro investiční projekty, Philip Morris Kutná Hora a.s.
 • Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II – OB 01 Zauhlování – Zařízení pro techniku prostředí, ČEZ, a.s.

 • Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II – OB 91 Vápencovéhospodářství – odsávání vykládky, drcení a mletí vápence pro obě linky A a B, centrální úklidové potrubí hlubinného zásobníku vykládky vagonů s vápencem – celkový instalovaný výkon odsávání 171.000,- m3/hod, ČEZ, a.s.
 • SAKER Kroměříž – Realizace odsávání a filtrace (Celkový instalovaný výkonodsávání 86.000,- m3/hod), SAKER spol. s r.o., Kroměříž
 • Odsíření a odprášení kotlů K14, K13, K12, Dalkia a.s., Elektrárna Třebovice

 • Odsávání uhelného prachu na zauhlování závodní kotelny, Lovochemie, a.s., Lovosice
 • Odsávání a filtrace dvou indukčních pecí, vytloukacího roštu, chladícího tunelu, kabiny modifikace tvárné litiny a pískového hospodářství (Celkový instalovaný výkon odsávání – 145.000,- m3/hod), KASI spol. s r.o., Nový Bydžov
 • Modernizace elektrostatických odlučovačů popílku kotlů K1 až K6 na EMĚ 1, ČEZ a.s. / Energotrans a.s., Elektrárna Mělník
Kontaktujte nás Pokud máte zájem o dodávku strojů či spolupráci, kontaktujte nás.