Projektování je pro nás hračka

DESIGN A ENGINEERING

V oblasti projekční činnosti pro zahraničí dodáváme projektovou dokumentaci včetně výpočtů, realizační dokumentaci jak dílčích uzlů strojů z uvedeného oboru, tak i kompletních strojů. Na domácím trhu jsou to studie a projekty kolesových rýpadel, rekonstrukce a modernizace pásových dopravníků a strojů pro dobývání a manipulaci s natěženým materiálem.

 

NABÍZÍME

 • Provedení odborných posudků, poradenství a technické pomoci
 • Zpracování studií, projektů včetně výpočtů a výkresové dokumentace
 • Systémy zauhlování
 • Vápencová a sádrovcová hospodářství
 • Skládkové stroje

 • Technologická pásová doprava
 • Zařízení pro manipulaci s materiálem
 • Analýzy investičních příležitostí v oblasti těžby uhlí
 • Due diligence, studie proveditelnosti a prováděcí projekty
 • Technická pomoc

 • Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky
 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

 

design-line

 

REFERENCE

 • Studie kompaktního kolesového rýpadla KK 550, Severočeské doly a.s.
 • Kompletní dokumentace kompaktního kolesového rýpadla K100, doly Lägerdorf Německo
 • Kompletní dokumentace kolesového rýpadla KK1300, PRODECO, a.s.
 • Kompletní dokumentace kompaktního kolesového rýpadla K400.1, Mini Marica – Iztok, Bulharsko
 • Dokumentace pro rekonstrukci PVZ 2500, SD 1. Strojírenská, a.s.
 • Studie „Bezvýsuvový stroj“ kolesové rýpadlo KU 300, Severočeské doly a.s.

 • Elektrárna Chvaletice projekční a výrobní dokumentace „Rekultivace území Chvaleticka“, ČEZ, a.s.
 • Hospodářství vedlejších energetických produktů (VEP) v zakázce Komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II, ŠKODA PRAHA Invest s r.o.
 • Vnitřní a vnější hospodářství VEP v zakázce Elektrárna Ledvice, ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
 • Pásová doprava pro Severní a Jižní svahy, dodávka na klíč – dokumentace a realizace, PRODECO, a.s.

 • Projekční a výrobní dokumentace (strojní + elektro) k akci Přesun dálkové pásové dopravy K99 na vnitřní výsypku Dolů Bílina, Klement, a.s.
 • Projekční a výrobní dokumentace (strojní + elektro) k akci Generální oprava kolesových rýpadel KU 800/18,19, Severočeské doly a.s.
 • Zauhlování pro elektrárnu Ledvice nový zdroj (ELENZ) – inženýring, Škoda Praha Invest, s r.o.
 • Zauhlování pro elektrárnu Tušimice (ETU II) – inženýring, BPO s r. o.
Kontaktujte nás Pokud máte zájem o dodávku strojů či spolupráci, kontaktujte nás.