ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

Засмукващи багери

SB2500 – ЗАСМУКВАЩ БАГЕР

SB2500 – ЗАСМУКВАЩ БАГЕР

Транспортна производителност: до 4 000 m3/h

Изгребван материал:  речен седимент + вода

Обща дължина/широчина на плавателния съд:                  95 m / 16 m

Широчина на засмукващата част:                                16 m

Макс. дълбочина на засмукване:                             14 m под нивото

Дължина на изнасящите стрели:         44 m

Понор:                                                     2-2,5 m

Водоизместимост:                                                       2500 t

Инсталирана мощност:                            6900 kVA


DetailСвържете се с нас Ако проявявате интерес към доставка на машини или сътрудничество, моля свържете се с нас