ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

ДОСТАВКА НА ПРОЕКТНО НОВИ ОТКРИВНИ ТРАНСПОРТЬОРИ PD 921 ДО 926 - NOEN, a.s.

Общо описание

Става дума за лентови транспортьори с широчина 1800 mm, предназначени за транспорт на откривки от 2-рия откривков разрез. Линията се състои от съществуващите забойни PD 502 и PD 504, съществуващите свързващи PD 506 и PD 511, новите разполагащи PD 922, PD 923, PD 924, PD 925, PD 926, новия забоен транспортьор PD 921 и нова гъсенична S талига B=1800mm. Средната част на транспортьорите се състои от несвързани средни елементи, оборудвани с гирляндни скамейки.

Задвижващите станции са двубарабанни, мобилни с помощта на единици OKJ 130 P. Основната носеща СК се състои от решетъчна предна част и пълностенна предна и задна части. Едномодулната разпределителна кутия е разположена върху стоманената конструкция над задвижващата станция, опъващата макара върху площта зад разпределителната кутия. Задвижващата станция на транспортьора е оборудвана с четири броя задвижвания 500kW – 2 бр. на горния барабан, 2 бр. на долния барабан.

Опъващото съоръжение на транспортната лента се състои от опъваща количка, опъваща макара и въжена система с въжени лебедки. Превод на въжената система i = 6, дължина на опъващото трасе е L = 16m. Опъващото съоръжение работи в автоматичен режим, управлява се от централна управляваща система и регулира размера на силата на опъване според нуждите на експлоатация на лентовия транспортьор. Всички нови задвижващи станции PD 921-926 са оборудвани с второ опъване в началната част.

Обратната станция е проектирана с мобилен товарач и вложен улей на падане, позволяващ да се намали натоварването на транспортната лента при падане на големи парчета материал.

Задвижващата станция е разположена върху понтон, пригоден за захващане на OKJ 130P.

Основни параметри на транспортьорите

Обозначение на транспортьора PD 921 PD 922  PD 923  PD 924  PD 925  PD 926
Транспорта лента – широчина (mm)  1800  1800  1800  1800  1800  1800
Теоретично транспортно количество (t/h) 9000 9000 9000 9000 9000 9000
Дължина на транспортьора (m)  1317  731  652  676  1619  1054
Проектирано превишение (m)  2,8  -1,8 16,3 13,5 -0,7 -3,3
Инсталирани основни задвижвания (kW) 4×500 4×500 4×500 4×500 4×500 4×500
Транспортна скорост (m/s)  5,2  5,2  5,2  5,2  5,2  5,2
Транспортиран материал  откривка  откривка  откривка  откривка  откривка  откривка
Специфична насипна маса (t/m³)  1,7  1,7  1,7  1,7  1,7  1,7
Размер на натрошения материал (mm)  0-750  0-750  0-750  0-750  0-750  0-750
Прашна лента – широчина (mm)  2000  2000  2000  2000  2000  2000
Прашна лента – задвижване (kW)  7,5  7,5  7,5  7,5  7,5  7,5
Задвижване на опъващата макара (kW)  2×75  2×75  2×75  2×75  2×75  2×75

Обратно


Свържете се с нас Ако проявявате интерес към доставка на машини или сътрудничество, моля свържете се с нас