ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

ЗАМЯНА НА МАСЛЕНИ ТРАНФОРМАТОРИ - NOEN, a.s.

Общо описание

Целта на реконструкцията е ремонт на трансформаторни килии за използване на по-безопасни сухи трансформатори.

Обхват на реконструкция

МАШИННА ЧАСТ

  • Ремонт на пода на разпределителна уредба на трансформатор PV
  • Ремонт на лавици на разпределителна уредба на трансформатор PV
  • Челна стена на трансформаторна килия PV
  • Покрив над климатизационни единици

ЕЛЕКТРО ЧАСТ

  • Демонтаж на маслени трансформатори 35kV
  • Монтаж, разполагане и закрепване на сухите трансформатори 35 kV
  • Монтаж на външни и вътрешни климатизационни единици Toshiba
  • Разполагане и свързване на трансформаторите на климатизациите в разпределителната уредба RM15 на PV

Обратно


Свържете се с нас Ако проявявате интерес към доставка на машини или сътрудничество, моля свържете се с нас