ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

ИЗСЛЕДВАНЕ СВЪРЗАНО С РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОЛЕСЕН БАГЕР KU300 - NOEN, a.s.

Общо описание

На основата на искане на Северочешке доли АД фирма НОЕН АД изготви изследване за реконструкцията на колесен багер KU300 с цел модернизиране, повишаване на надеждността и живота при минни условия. Основната концепция на реконструкцията на колесен багер KU300 се състои в замяна на подвижната колесна стрела с неподвижна и подмяна на закачената товарна стрела с товарна стрела с нова концепция. Най-голямо въздействие върху техническите параметри на багера имаха изискванията за дължина на глухото пространство на задвижващата станция 65 m, възможност за добив в два блока при поставяне на DPD с обща ширина 55 m и дълбочинен разрез 10 m.

Основни параметри

Параметър Стойност Единица
Разтоварване на колелото от оста на багера (хоризонтално) 26 m
Диаметър на колело 7,5 m
Брой кофи 13
Инсталирана мощност на задвижването на колелото 500 kW
Номинални обороти на колелото – 1-ва скорост 7,16 1/min
                                         – 2-ра скорост 8,16 1/min
Диапазон на регулиране на оборотите на колелото 50÷120 %
Ширина на транспортната лента 1400 mm
Скорост на лентата 4,1 m/s
Изравнен надлъжен наклон на багера 1 : 9
Изравнен надлъжен наклон на подпорната талига 1 : 9
Допустим общ наклон на багера и подпорната талига 1 : 20
Дължина на свързващия мост 65 m
Дължина на вмъкване на свързващия мост 16 m
Дължина на изсипваща стрела 14 m
Въртене на горната част спрямо предаващата стрела ± 100 º
Въртене на свързващия мост спрямо предаващата стрела ± 90 º
Въртене на на свързващия мост спрямо подпорната талига ± 90 º
Широчина на блока (в двете положения) 55 m
Височина на 1-ви горен разрез 18 m
           2-ри горен разрез 9 m
           долен разрез 10 m

 


Обратно


Свържете се с нас Ако проявявате интерес към доставка на машини или сътрудничество, моля свържете се с нас