ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ НА ТЕЖКА МАШИНА KU300.15 - NOEN, a.s.

Общо описание

Целта на реконструкцията беше подмяна на износените части на тежката машина, които предвид тежестта на експлоатацията и срока на експлоатацията бяха значително износени.

Беше осъществена модернизация на електрическата част, колесната стрела, вътрешното пространство на отвеждащата стрела и задвижването на колелото.

021

Основни параметри

диаметър на колелото 7,5 m
брой кофи 13
обем на кофата 365  l
Мощност на задвижване на колелото 500 kW
лимитирана сила на копаене 350 kN
максимална височина на горния разрез:
в равнина ± 1:20 18.4 m
при наклон 1:11
по наклона надолу 18,7 m
срещу наклона нагоре 16,1 m
максимална дълбочина на долния разрез:
в равнина ± 1:20 -2.7 m
при наклон 1:11
по наклона надолу 0,1 m
срещу наклона нагоре 2,9 m
номинални обороти на мотора на задвижването на колелото 993 1/min
с регулиране 50 до 120 %
брой изсипвания 53 – 127 1/min
номинална мощност на колелото 146 kN
теоретична производителност 1500

Обратно


Свържете се с нас Ако проявявате интерес към доставка на машини или сътрудничество, моля свържете се с нас