ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

НОВИ ТРАНСПОРТЬОРИ ЗА ВЪГЛИЩА PD V1, V2, V3 - NOEN, a.s.

Общо описание

Става дума за лентови транспортьори с широчина 1600 mm, предназначени за транспорт на въглища от вътрешното разтоварище към обогатителна фабрика за въглища Ледвице. Средната част на транспортьорите се състои от несвързани средни елементи, оборудвани с гирляндни скамейки и закрити покрития с възможност за демонтаж.

Задвижващите станции са двубарабанни, мобилни. Основната носеща СК се състои от решетъчна средна част и пълностенна предна и задна част.

Задвижващата станция на транспортьор V1 е оборудвана с четири броя задвижвания 500kW – 2 бр. на горния барана, 2 бр. на горния барабан. Задвижващата станция на транспортьор V2, V3 е оборудвана с два броя задвижвания 250kW – 1 бр. на горния барабан, 1 бр. на долния барабан.

Опъващото съоръжения на транспортната лента се състои от опъваща количка, опъваща макара и въжена система с въжени лебедки.

Едномодулната разпределителна кутия е разположена върху стоманената конструкция над задвижващата станция, опъващата макара върху площта зад разпределителната кутия.

Задвижващата станция на PD V1 е захваната към бетонната основна платформа заедно с възвръщаща станция PD V2. PS V2,V3 са разположени върху стоманени понтони.

Основни параметри на транспортьорите

Обозначение на транспортьора PD V1 PD V2 PD V3
Широчина на транспортна лента (mm) 1600 1600 1600
Теоретично транспортно количество (t/h) 3200 3200 3200
Дължина на транспортьора (m) 1029 542 829
Проектно превишение (m) 103 2 -14
Инсталирани основни задвижвания (kW) 4×500 2×250 2×250
Транспортна скорост (m/s) 5,25 3,28 3,28
Транспортиран материал въглища въглища въглища
Специфична насипна маса (t/m³) 0,8 0,8 0,8
Размер на късовете материал (mm) 0-350 0-350 0-350
Прашна лента – широчина (mm) 2000 2000 2000
Прашна лента – задвижване (kW) 4 4 4
Задвижване на опъваща лебедка (kW) 2×55 1×55 1×55

Обратно


Свържете се с нас Ако проявявате интерес към доставка на машини или сътрудничество, моля свържете се с нас