ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

ОР (основен ремонт) НА КОЛЕСЕН БАГЕР 800/18 - NOEN, a.s.

Общо описание

Основният ремонт на колесния багер премина съгласно техническите условия на СД АД – Мини Билина и беше завършен през февруари 2006 г. ОР включваше обновяване на износените части и модернизация на избрани агрегати.  При тези модернизации на колесния багер KU 800/18 бяха приложени конструктивни решения, които бяха реализирани и проверени в експлоатацията на колесни багери KU 800, действащи в СД АД, МУС АД и СУ АД [SD a.s., MUS a.s. a SU a.s.], евентуално и на колесен багер K 2000 в Мини Билина.

023

Основните параметри на машината останаха сходни с параметрите преди ОР

Обем на кофата 1000 dm3
Ширина на транспортната лента 2000 mm
Теоретична производителност на машината 4500-5500 m3/h
Дължина на изваждане 15,8 m
Обща маса 4613 t
Инсталирана мощност 2×800=1600 kW
Захранващо напрежение 35 kV
Обхват на товарната стрела от оста на багера до оста на забойния транспортьор 41 – 96 m
Височина на разрез 32 m
Средна скорост на стъпките 1.5 m/min

 


Обратно


Свържете се с нас Ако проявявате интерес към доставка на машини или сътрудничество, моля свържете се с нас