ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОСТРИЕТО НА КОЛЕСЕН БАГЕР K2000 - NOEN, a.s.

Общо описание

През 2014 г. за дружество Продеко беше разработена комплексна техническа документация за реконструкция на острието на колесния багер K2000, действащ в Доли Билина. Документацията съдържаше проектна част, производствена документация, електрочаст и комплексна съпровождаща документация. Една от главните цели беше да се достигне в максимално възможна степен унифициране с колесния багер KK1300.

В машинната част реконструкцията касаеше проекта за модернизиране на следните части:

 • Колело с кофи и щит зад колелото
 • Ос на колелото с окачване
 • Комплексно задвижване на колелото с редуктор и капак
 • Абразивен пръстен
 • Насипвач на колелото с промяна на транспортната линия от три на петвалова гирлянда
 • Лавици за предвижване в предната част на колесната стрела
 • Осигуровка срещу колизии с околни обекти
 • Система за централно смазване

 

В електрочастта бяха доставени :

 • Честотни преобразуватели на двигателите на колелото
 • Единици за климатизация в разпределителните кутии на преобразувателите
 • Комплексно електрооборудване на задвижване на колелото (двигатели, кабелаж, датчици, дебитомери, претоварване)
 • Ремонт на HW и SW на управляващата система

 

Основни параметри след реконструкцията

Обем на кофата 1300 dm3
Широчина на лентата 2000 mm
Теоретична производителност на машината 5550 m3/h
Минимална годишна производителност 10 000 000 m3
Инсталирана мощност на задвижването на колелото 2×1150 kW

 


Обратно


Свържете се с нас Ако проявявате интерес към доставка на машини или сътрудничество, моля свържете се с нас