ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОСТРИЕТО НА КОЛЕСЕН БАГЕР KU800/19 - NOEN, a.s.

Общо описание

През 2010 г. е извършена реконструкция на острието на колесния багер KU800/19, намиращ се в Доли Билина. В машинната част реконструкцията включваше модернизация и доставка на следните части:

 • Колело с кофи и щит зад колелото
 • Ос на колелото с уникално окачване на колелото и редуктор
 • Комплексно задвижване на колелото с редуктор и капак (без изходното колело)
 • Абразивен пръстен
 • Насипвач на колелото с част от транспортна линия на предната лента
 • Лавици за предвижване в предната част на колесната стрела
 • Еднороторно стъргало
 • Осигуровка срещу колизии с околни обекти
 • Система за централно смазване

В електрочастта бяха доставени:

 • Ремонт на електродвигателите за задвижване на колелото и стъргалото
 • Кабелаж, осветление, аварийно изключване, снемане на стъпки и т.н.

 

Основни параметри след реконструкцията

Обем на кофата 1000 dm3
Широчина на лентата 2000 mm
Теоретична производителност на машината 5550 m3/h
Инсталирана мощност на задвижването на колелото 2×800 kW

Обратно


Свържете се с нас Ако проявявате интерес към доставка на машини или сътрудничество, моля свържете се с нас