ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОСТРИЕ НА КОЛЕСЕН БАГЕР KU800/18 - NOEN, a.s.

Общо описание

През 2013 г. за дружество Северочешке доли в Мини Билина беше разработен комплект техническа документация за реконструкция на острието на колесен багер KU800/18, действащ в Мини Билина. Документацията съдържаше проектна част, производствена документация, електрочаст и комплексна съпровождаща документация. Една от главните цели беше приложението на всички на-нови познания от експлоатацията на машини от тип KU800 и KK1300 в условията на рудника Билина.
Дружество НОЕН беше доставчик на редуктора на задвижването на колелото.
В машинната част реконструкцията касаеше проекта за модернизиране на следните части:

 • Колело с кофи и щит зад колелото
 • Ос на колелото с окачване
 • Комплексно задвижване на колелото с редуктор и капак
 • Абразивен пръстен
 • Насипвач на колелото с разделена предна рама за по-лесен демонтаж на острието
 • Лавици за предвижване в предната част на колесната стрела
 • Еднороторно стъргало
 • Осигуровка срещу колизии с околни обекти
 • Система за централно смазване

В електрочастта бяха доставени :

 • Честотни преобразуватели на двигателите на колелото
 • Електрическо оборудване на задвижванията на колелото (кабелаж, датчици, дебитомери, пренатоварване)
 • Подобряване на SW на управляваща система

Основни параметри след реконструкцията

Обем на кофата 1000 dm3
Широчина на лентата 2000 mm
Теоретична производителност на машината 5550 m3/h
Инсталирана мощност на задвижването на колелото 2×800 kW

Обратно


Свържете се с нас Ако проявявате интерес към доставка на машини или сътрудничество, моля свържете се с нас