ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

ШЕФМОНТАЖ НА НАСИПООБРАЗУВАТЕЛЯ ZPDH 6300.1 - NOEN, a.s.

sestava

Общо описание

През 2009 и 2010 г. съгласно документацията на Продеко АД в монтажното място ЯНА в Духцов беше поставен насипообразувател ZPDH 6300.1, който служи като крайна машина на технологичния комплект, започващ с багер KK 1300, поставен в монтажното място година по-късно.
Дружество НОЕН помага при строителството на насипообразувателя с техническо подпомагане и шеф монтаж за стоманените конструкции на група УНИМОНТ, така че монтажът на насипообразувателя да протече без закъснения и да не се застраши монтажът на багера.  Машинна част беше монтирана от фирма КСК.


Обратно


Свържете се с нас Ако проявявате интерес към доставка на машини или сътрудничество, моля свържете се с нас