ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

ШЕФМОНТАЖ НА НАСИПООБРАЗУВАТЕЛЯ ZPDH 6300.1 - NOEN, a.s.

Общо описание

През 2009 и 2010 г. съгласно документация на Продеко АД за монтажно място ЯНА в Духцов е построен насипообразувател ZPDH 6300.1, служещ като крайна машина в технологичен комплекс, който започва с багер KK 1300 и е поставен на същото монтажно място година по-късно.
Дружество НОЕН помага при строителството на насипообразувателя с техническо подпомагане и шеф монтаж за стоманените конструкции на група УНИМОНТ, така че монтажът на насипообразувателя да протече без закъснения и да не се застраши монтажа на багера. Машинната част е монтирана от фирма КСК [KSK].


Обратно


Свържете се с нас Ако проявявате интерес към доставка на машини или сътрудничество, моля свържете се с нас