ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

NV5500N – ВЛАКОВ ТОВАРАЧ БОГАТИР - NOEN, a.s.

Общо описание

Автоматизиран товарач за непрекъснато товарене на материал (преди всичко въглища) в преминаващ влак.

Товарачът е способен автоматично да пълни преминаващ влак с пълно използване на всеки вагон. Пълненето протича с максимално отклонение ±0,5% от идеалното запълване на вагона. Независимо, че за влака на съществува конкретна информация (например подреждане и капацитет на вагоните). Това се постига чрез сканиране на влака от достатъчно разстояние преди товарната кула. След това за всеки вагон е подготвена (измерена) оптимална доза въглища и след това тя се насипва равномерно в него.

Товарната кула се снабдява с въглища от външен табан с помощта на лентов транспортьор.

При определени условия товарната кула е способна да пълни два влака едновременно.

Концепцията на кулата е такава, че при използване на почти същата кула може цялото съоръжение да се разшири до почти двойно по-голям капацитет. Двете сгради може строително да се свържат и разстоянието между коловозите може да бъде сходно.

Цялото съоръжение е проектирано с оглед опазването на околната среда. Сградата на товарача е облицована и уплътнена, местата на пресипване в максимално възможна степен също са уплътнени и освен това вентилирани – всичко с цел снижаване на запрашеността в околността на товарача на влакове.

Основни части на съоръжението:

– Задвижваща станция на товарния транспортьор

– Главен бункер, служещ като резерва (буфер)

– Изнасящ лентов транспортьор

– Двупътен низходящ поток с уникална система от клапи

– Комплект измерващи тави

– Комплект телескопични насипни накрайници

– Вентилационна и филтрираща система за елиминиране на запрашеността на местата за пресипване

 PIC03_u

Основни параметри на машини и съоръжения на пристанищен терминал

Обща маса на инсталирано оборудване 1600 t
Транспортна мощност на оборудването – теоретична 5500 t/h
Насипна маса на товарения материал 1,15 t/m3
Размери на съоръжението 14 x 18 m x m
Височина на съоръжението 40 m
Капацитет на основния бункер 350 m3
Макс. скорост на влака по време на пълнене 0,4 km/h
Максимална големина на вагона 80 m3

 

Схема на товарача с основни размери

PIC04_u


Обратно


Свържете се с нас Ако проявявате интерес към доставка на машини или сътрудничество, моля свържете се с нас