ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

ZS510TK – ТАБАНЕН НАСИПООБРАЗУВАТЕЛ (SZ 5.1-51) - NOEN, a.s.

Общо описание

Табанен насипообразувател SZ 5.1-51 служи за разполагане на раздробена желязна руда на хомогенизиран табан. Насипообразувателят е предназначен преди всичко за разполагане на хомогенизиран табан по метода „windrow“, но с него е лесно да се реализира разполагане и с други методи.

Насипообразувателят се състои от долен строеж (стоманена конструкция, свързваща отделните кобилици на релсовото шаси).  На нивото на долния строеж също е реализирано свързване с началната част (стоманена конструкция на релсово шаси, носеща начална част на транспортьора на табана и друго оборудване на машината). Върху долния строеж е разположен завъртващ среден строеж. Към въртящия се среден строеж е закрепен подвижен горен строеж, състоящ се от носеща кула с противотежест и разполагаща стрела с лентов транспортьор.

– Въртенето на горния строеж спрямо долния е реализиран с електромеханични задвижвания.

– Накланянето на горния строеж спрямо средния е реализирано с помощта на двойка хирдравлични валове.

Насипообразувателят е разположен върху релсово шаси. Дължината на трасето за придвижване (релси), а следователно и дължината на табана, е ограничена само от големината на

кабелния барабан за захранване на машината.

PIC03_u

Основни параметри на машината

Експлоатационна маса 660 t
Транспортна мощност на машината теоретична 510 m3/h
Насипна маса на транспортирания материал 4500 m3/h
Ширина на лентата 2,7 t/m3
Обхват на накланяне на разполагащата стрела 1200 mm
Въртене на горния строеж (на разполагаща стрела) +-100 °
Дължина на разполагаща стрела 51 m
Височина на машината 33 m
Широчина на машината 13 m
Дължина на машината 105 m
Междурелсово разстояние 9470 mm
Скорост на придвижване на насипообразувателя 4-20 m/min
Обща инсталирана мощност 270 KW

 

PIC04_u

 

Параметри на обхват

A – Offset – простор за манипулация | комуникация 8 m
Транспортна мощност на машината теоретична 510 m3/h
B – Максимална широчина на табана (windrow)* 38 m
H – Максимална височина на табана 12 m

 


Обратно


Свържете се с нас Ако проявявате интерес към доставка на машини или сътрудничество, моля свържете се с нас