ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

Дружество НОЕН АД

История на дружеството НОЕН АД започва през 1997 г. Дейността по онова време е насочена преди всичко към икономически и организационни консултации и търговско представителство на машиностроителни фирми зад граница. Други важни дейности са развой на енергийни проекти и реализация на финансови изследвания за машиностроителни дружества.

Важна промяна в дейността на дружество НОЕН АД настъпва през 2003 г. Появяват се четири нови сфери на дейност, които са насочени преди всичко към областта на проектиране, производство и конструиране на машинните и електрически съоръжения. През следващата година дружество НОЕН АД успява да стабилизира своята позиция на пазара. Осигурява си необходимия брой поръчки, оборудва своите работни места с допълнителен софтуер и хадруер и се стреми да осигури достатъчен паричен поток в течение на цялата година. Промени настъпват и в Съвета на директорите и Надзорния съвет на дружеството, като в същото време се разширява и предметът на дейност на дружеството.

През 2005 г. дружество НОЕН започва постепенно да разширява своето професионално поле на дейност преди всичко в посока на дружество ЧЕЗ АД [ČEZ, a. s.]. Става въпрос за две области. Първата е извършване на експертна и консултантска дейност в областите на открития добив при задграничните придобивания на дружество. Втората е инженерна дейност и доставки при обновяването и строителството на нови източници в ЧР, в областта на въглеснабдяването и странични енергийни продукти.

През следващите години на своята дейност дружество НОЕН АД се превръща в главен партньор и на Североческе доли АД [Severočeské doly a.s.]. Сред другите важни субекти, с които си сътрудничи и продължава да си сътрудничи, са и Връшанска ухелна сполечност АД [Vršanská uhelná společnost a.s.], Соколовска ухелна АД [Sokolovská uhelná, a.s.], Шкода Прага Инвест ООД [ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.], Продеко АД [PRODECO, a.s.], и Витковице АД [Vítkovice, a.s.]

Днес дружество НОЕН АД дава работа на повече от 100 специалисти, висши проектанти и конструктори с дългогодишна практика, които извършват проектна и конструкторска дейност чрез най-модерна изчислителна техника. Основната дейност на дружеството в настоящия момент е проектиране и инженеринг на машини и съоръжения за открит добив и складиране на минерали. Става въпрос за изследвания и проекти на нови колесни багери, реконструкция и модернизация на лентови транспортьори и машини за управление на отпадъците. Също така за създаване на проектна документация, включително изчисления, работни чертежи на отделни възли на машините от дадената област и комплексни машини.

Дружество НОЕН АД се разрасна изключително на чешкия пазар, но през последните три години активно инвестира и в развитието на външната търговия. През 2013 г. успя рязко да настъпи зад граница. Сключването на договор в Германия за доставка на два багера беше първата доставка на завършено изделие на задграничен пазар. До този момент дружеството продава зад граница само инженерни часове.

Заедно с дъщерните си дружества успяхме да навлезем и в други технологии на задграничните пазари.

В началото на 2014 г. дружество НОЕН АД постигна отличен успех на територията на Балканите. За българската държавна енергийна фирма Мини Марица – Изток ще достави уникален колесен багер, който след година започва да работи за откриването на ново въглищно находище. Тази поръчка е престижна референция за дружество НОЕН АД, която я поставя сред ограничения брой доставчици в този отрасъл. Целта е да се продължат традициите на машиностроителните доставки от бившата Чехословакия не само за Балканите, но и в други региони.

От създаването си насам дружество НОЕН АД е член на сдружението Ческе добиваци техники (ЧДТ) [České dobývací techniky (CDT)]. ЧДТ е сдружение на петнадесет чешки фирми със същата насоченост. Мотив за възникване на това сдружение са неоткритите досега възможности за използване на природните богатства в някои страни по света и идеите за разширяване на областите за търговия на територии с висок пазарен потенциал и потенциал за сделки.

През 2014 г. дружество НОЕН АД стана член на Тьежебни уние [Těžební unie]. Това сдружение по интереси, което действа в Чешката република още от 1990 г., сътрудничи преди всичко с органите на държавната администрация при обсъждане на законите и наредбите, касаещи добивната промишленост.

o_spol03
Свържете се с нас Ако проявявате интерес към доставка на машини или сътрудничество, моля свържете се с нас