Projektování je pro nás hračka

Společnost NOEN, a.s.

Historie společnosti NOEN, a.s., začíná v roce 1997. Její tehdejší činnost se zaměřovala především na ekonomické a organizační poradenství a obchodní zastupování strojírenských firem v zahraničí. Dalšími významnými aktivitami byly rozvoj energetických projektů a realizace finančních studií pro strojírenské společnosti.

Důležitá změna v podnikání společnosti NOEN, a.s., nastala v roce 2003. Přibyly čtyři nové obory, které se zaměřovaly především na oblast projektování, výroby a konstrukce strojních a elektrických zařízení. V následujícím roce se společnosti NOEN, a.s., podařilo stabilizovat svou pozici na trhu. Zajistila si potřebný počet zakázek, dovybavila svá pracoviště dalším softwarem a hardwarem a postarala se o dostatečné cash flow v průběhu celého roku. Změny doznalo představenstvo i dozorčí rada společnosti a také se dále rozšířil předmět podnikání společnosti.

V roce 2005 začala společnost NOEN, a.s., postupně rozšiřovat své profesní pole působnosti zejména směrem ke společnosti ČEZ, a. s. Jednalo se o dvě oblasti. První tvořilo provádění expertních činností a poradenství v oborech technologií povrchové těžby při zahraničních akvizicích společnosti ČEZ, a.s. Druhou se pak stala inženýrsko-dodavatelská činnost při obnově a stavbě nových zdrojů v ČR, a to v oblasti zauhlování a vedlejších energetických produktů.

Během následujících let svého působení se společnost NOEN, a.s., stala hlavním partnerem taktéž Severočeských dolů a.s. Mezi další významné subjekty, se kterými spolupracovala či nadále spolupracuje, patří i Vršanská uhelná společnost a.s., Sokolovská uhelná, a.s., ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., PRODECO, a.s., a Vítkovice, a.s.

Dnes společnost NOEN, a.s., zaměstnává tým více než 100 odborných pracovníků, špičkových projektantů a konstruktérů s dlouholetou praxí, kteří veškeré projekční a konstrukční práce provádějí na nejmodernější výpočetní technice. Hlavní činností společnosti je v současné době projektování a inženýring strojů a zařízení pro povrchové dobývání i skladování nerostů. Jedná se o studie a projekty nových kolesových rýpadel, rekonstrukce a modernizace pásových dopravníků a strojů pro skládkové hospodářství. Dále pak o vytváření projektové dokumentace včetně výpočtů, dílenských výkresů dílčích uzlů strojů z uvedeného oboru i kompletních strojů.

Společnost NOEN, a.s., vyrostla výhradně na českém trhu, poslední tři roky ale intenzivně investuje i do rozvoje zahraničního obchodu. V roce 2013 se jí podařilo razantně vstoupit do zahraničí. Uzavření kontraktu v Německu na dodávku dvou rýpadel bylo první dodávkou finálního výrobku na zahraniční trh. Doposud naše společnost v zahraničí prodávala pouze inženýrské hodiny.

Nově se nám společně s našimi dceřinými společnostmi začalo dařit vstupovat také do dalších technologií na českém i zahraničním trhu.

Na počátku roku 2014 dosáhla společnost NOEN, a.s., skvělého úspěchu v balkánském teritoriu. Pro bulharskou státní energetickou firmu Mini Marica – Iztok dodá unikátní kolesové rýpadlo, které by mělo již za rok pracovat na odkrývání nového uhelného naleziště. Tato zakázka je pro společnost NOEN, a.s., prestižní referencí, která ji posouvá mezi velmi úzký okruh světových dodavatelů v tomto oboru. Cílem je navázat na tradici strojírenských dodávek z původního Československa nejen na Balkán, ale i do dalších oblastí.

Společnost NOEN, a.s., se během svého působení stala členem sdružení České dobývací techniky (CDT). CDT je sdružení patnácti českých firem se stejným záměrem. Motivací ke vzniku tohoto sdružení jsou dosud neodkryté možnosti využití přírodního bohatství v některých zemích světa a myšlenky na rozšíření oblasti obchodování o lokality s vysokým tržním a transakčním potenciálem.

V roce 2014 se společnost NOEN, a.s., stala členem Těžební unie. Toto zájmové sdružení, které působí v České republice již od roku 1990, spolupracuje především s orgány státní správy na připomínkování zákonů a vyhlášek týkajících se těžebního průmyslu.

o_spol03
Kontaktujte nás Pokud máte zájem o dodávku strojů či spolupráci, kontaktujte nás.