ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

Качество и сертификати

Политика на интегрираната система за управление

Цел на всички наши дейности е изграждане на дългосрочно отношение между нас и клиентите, базиращо се на взаимно доверие и открита комуникация. За нас грижата за клиента чрез предоставяне на нашите услуги тепърва започва.
ISO OHSAS-EN-compressor EMS-AJ-compressor SMK-AJ-compressor НОЕН има въведена система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 и 14001:2004
Използваме SW autodesk Autodesk Inventor 2015 (повече от 50 лицензии) е основна фирмена 3D CAD програма за обработка на модели и производствена документация. За по-стара документация е използвана програмата AutoCAD Mechanical 2015.
ideas I-DEAS Artisan за проектиране в 3D – Сложни пространствени задачи, включително модели за анализ на якост
nastran Femap NX Nastran 10.1 (2 лицензии)
Scia Engineer 2013 (4 лицензии)
Cosmos Designstar (1 лицензия) Тази тройка програми се използва за анализ на стоманени конструкции или части по метода на крайните елементи. Конкретният софтуер се избира според типа на конструкцията или типа на задачата. Решават се задачи на якост и умора на дъско-стенни конструкции, рами или съединителни решетки, задачи за стабилизиране и контакт.
cosmos
scia
eplan Epl an electric P8 (3 лицензии) се използва за обработка на електропроекти на разработваното оборудване
Сертификати certifikaty
  • Сертификат ISO 9001:2008 [cz] [en] и приложение [cz] [en]
  • Сертификат ISO 14001:2004 [cz] [en] и приложение [cz] [en]
  • Сертификат OHSAS 18001:2007 [cz] [en] [rj] и приложение [cz] [en] [rj]
  • Разрешение за проектиране на инсталации за машинно оборудване [cz]
  • Разрешение за проектиране на инсталации на определено eлeктрооборудване [cz]
  • Разрешение за ревизии и изпитания на определени съоръжения под налягане [cz]
  • Разрешение за ревизии и изпитания на определени повдигателни съоръжения [cz]Свържете се с нас Ако проявявате интерес към доставка на машини или сътрудничество, моля свържете се с нас