Projektování je pro nás hračka

Jakost a Certifikáty

Politika integrovaného systému řízení

Cílem všech našich činností je vybudovat dlouhodobý vztah mezi námi a zákazníky, založený na vzájemné důvěře a otevřené komunikaci. Pro nás starostlivost o zákazníka poskytováním našich služeb teprve začíná.
Politika_integrovaneho_systemu (podrobnější informace).

 

ISO SMK-AJ-compressor EMS-AJ-compressor OHSAS-EN-compressor NOEN má zaveden systém řízení jakosti dle ISO 9001:2008 a 14001:2004 a systém managementu BOZP dle OHSAS 18001:2007
Používáme  SW autodesk Autodesk Inventor 2015 (více než 50 licencí) je hlavní firemní 3D cadovský program pro zpracování modelů a výrobní dokumentace. Pro starší dokumentaci je používán AutoCAD Mechanical 2015.
ideas I-DEAS Artisan pro projektování ve 3D – Složité prostorové úkoly včetně modelů pro pevnostní analýzy
nastran Femap NX Nastran 10.1 (2 licence)
Scia Engineer 2013 (4 licence)
Cosmos Designstar (1 licence)Tato trojice programů je využívána pro analýzy ocelových konstrukcí nebo součástí metodou konečných prvků. Konkrétní software je volen podle typu konstrukce nebo typu úlohy. Jsou řešeny úlohy pevnostní a únavové na deskostěnových konstrukcích, rámech nebo příhradovinách, stabilitní a kontaktní úlohy.
cosmos
scia
eplan Eplan electric P8 (3 licence) je využíván při zpracování elektroprojektů vyvíjených zařízení.
Certifikáty certifikaty
  • Certifikát ISO 9001:2008 [cz] [en] a příloha [cz] [en]
  • Certifikát ISO 14001:2004 [cz] [en] a příloha [cz] [en]
  • Certifikát OHSAS 18001:2007 [cz] [en] [rj] a příloha [cz] [en] [rj]
  • Oprávnění k projektování instalací strojních zařízení [cz]
  • Oprávnění k projektování instalací vyhrazených elektrických zařízení [cz]
  • Oprávnění k revizím a zkouškám vyhrazených tlakových zařízení [cz]
  • Oprávnění k revizím a zkouškám vyhrazených zdvihacích zařízení [cz]
  • Oprávnění k hornické činnost [cz]Kontaktujte nás Pokud máte zájem o dodávku strojů či spolupráci, kontaktujte nás.