ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЛЕНТОВА ТАЛИГА PVZ 2500-45/27 № 16 - NOEN, a.s.

Общо описание

Предмет на поръчката беше модернизацията на лентова талига PVZ 2500 – 45/27. Машината е разположена в DNT Тушимице под експлоатационен номер 16. Обемът на модернизация касае следните части на машината.

Включването на машината заедно с багер KU 300 в изкачването в посока на придвижването на машината 1:9 без необходимост от изравняване на терена или застрашаване стабилността на съществуващата машина с разрешен наклон 1:20. Между траверсата на гъсеничната рама и рамката на средната надстройка беше поставен хидравлично управляван накланящ се борд. Чрез накланянето на рамата спрямо останалата част на машината е постигнато придвижване по неравен терен.

  1. Повишаване на възможността на достигане на разтоварната стрела до -7 m под нивото на терена.
  2. Повишаване проходимостта на товарачите и промяна конструкцията на мястото на въздействие с плъзгащо се легло на въздействие
  3. Реконструкция на избрани агрегати на машината

Предложената реконструкция не касае останалите работни области на машината и не понижава техните експлоатационни параметри.

 PIC02

Основни параметри на машината

Номинална транспортна мощност 2500 m3.hod-1
Транспортиран материал (въглища) – специфична изчислена маса на добит материал 1000 Kg.m-3
Транспортна дистанция 72,3 m
Скорост на придвижването 360 m.hod-1
Средно специфично налягане 0,0956 MPa
Товарна стрела : – широчина на лентата 1200 mm
– скорост на лентата 4 m.s-1
– дължина на стрелата 27 m
Разтоварна стрела : – широчина на лентата 1200 mm
– скорост на лентата 5 m.s-1
– дължина на стрелата 45,3 m
Коритообразност на горното разклонение на транспортна лента 30°
Коритообразност на долното разклонение на транспортна лента 10°
Диапазон на въртене: – товарна стрела на земята ± 9°
– товарна стрела закачена ± 36°
Скорост на въртене на края на разтоварна стрела 13,8 m.min-1
Склон на товарна стрела 18°
Склон на разтоварна стрела: – нагоре +15°
– долу -20,4°
Височина на изсипването на разтоварна стрела: – максимално 16,5 m
– минимално -7 m
Склон при транспорт – стрела в посока на движението 1:6
Склон при работа в посока на придвижване: – номинален 1:9
– максимален 1 : ~8
Склон на завъртването при работа в посока на придвижването ± 1 : 72
Склон при работа в напречна посока на придвижването 1:20
Ход на хидравличните валове: – за номинален склон 1:9 400 mm
– за макс. склон 1: ~8 450 mm
Хидравличен вал: – макс. сила на налягането 1997 kN
– макс. сила на тяга 1022 kN
– номинален ход 457 mm
Хидравличен агрегат – работно налягане 700 bar

 


Обратно


Свържете се с нас Ако проявявате интерес към доставка на машини или сътрудничество, моля свържете се с нас