ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ ЗА ВЪГЛИЩА - NOEN, a.s.

Общо описание

Пристанищният терминал за товарене и разтоварване на въглища с предполагаемото разположение на крайбрежието на Черното море.

Задачата на терминала за въглища (по-нататък само ТВ) е да осигури транспорт на изисканото количество добитите въглища от недалечния подземен рудник до пристанището, където ще бъдат претоварени на кораба.

Анализът на ТВ предполага възможността за разтоварване на кораби, докарващи по-некачествени въглища, за нуждите на топлоелектроцентрали (ТЕЦ), планирани също за тази област.  И транспортиране на тези по-нискокачествени въглища до пространството на табана на ТЕЦ.

В анализа като част на ТВ е предложена и възможност за пряк транспорт от подземен рудник на табана на ТЕЦ.

Основно оборудване на системата за манипулиране и транспортиране:

– Система на лентови транспортьори

– Табан за въглища включително машините на табана

– Разтоварни талиги

– Корабни разтоварвачи LIEBHERR

– Корабни товарачи с телескопична стрела и телескопичен наустник за пълнене.

 

 

 

Основни параметри на машини и съоръжения на пристанищен терминал

 

Обща маса на инсталирано оборудване 9950 t
Транспортна мощност на терминала теоретична – разтоварване на корабите 4000 t/h
Транспортна мощност на терминала теоретична – натоварване на корабите 2600 t/h
Насипна маса на транспортирания материал 0,85 t/m3
Обща дължина на лентови транспортьори 3100 m
Дължина на натоварна/разтоварна част на кея 480 m

 


Обратно


Свържете се с нас Ако проявявате интерес към доставка на машини или сътрудничество, моля свържете се с нас