ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЛЕНТОВА ТАЛИГА PVZ 2500-45/27 № 81 - NOEN, a.s.

Общо описание

Предмет на поръчката беше модернизацията на лентова талига PVZ 2500 – 45/27. Машината е разположена в мина Билина под експлоатационен номер 81. Обемът на модернизация касае следните части на машината.

Лентова талига PVZ 2500-45/27 може да бъде използвана при изпълнение на определени условия съгласно технологията на добив:

  1. като насипообразувател
  2. за удължаване или съкращаване на лентови линии
  3. като технологично съоръжение за напречен транспорт на материал
  4. за преодоляване на по-малки разлики на разрезите

Нормалното включване на лентова талига е за разделяне или насочване на транспорта на въглища или разкривка в системата на лентовия транспорт. Целта на реконструкцията на лентова талига беше повишаване на надеждността на съоръжението при същевременното понижаване на изискванията за обслужване и поддръжка.

 

PIC02

 

Основни параметри на машината

Номинална транспортна мощност 2500 m3.hod-1
Транспортиран материал – специфична изчислена маса на добит материал Макс. 1600 Kg.m-3
Транспортна дистанция 72 m
Скорост на придвижването 360 m.hod-1
Средно специфично налягане 0,085 MPa
Товарна стрела : – широчина на лентата 1200 mm
– скорост на лентата 4 m.s-1
– дължина на стрелата 27 m
Разтоварна стрела: – широчина на лентата 1200 mm
– скорост на лентата 5 m.s-1
– дължина на стрелата 45 m
Диапазон на въртене: – товарна стрела на земята ± 9°
– товарна стрела закачена ± 18°
Скорост на въртене на края на разтоварна стрела 13,7 m.min-1
Склон на товарна стрела 16°
Склон на разтоварна стрела: – нагоре +15°
– долу -8°
Височина на изсипването на разтоварна стрела: – максимално 17 m
Склон при транспорт – стрела в посока на движението 1:6
Склон при работа в посока на придвижване: 1:20
Склон при работа в напречна посока на придвижването 1:20
Обща маса на машината 297 t
Обща инсталирана мощност 650 kW

Обратно


Свържете се с нас Ако проявявате интерес към доставка на машини или сътрудничество, моля свържете се с нас