Projektování je pro nás hračka

REKONSTRUKCE PÁSOVÉHO VOZU PVZ 2500-45/27 č. 81 - NOEN, a.s.

Obecný popis

Předmětem zakázky byla modernizace pasového vozu PVZ 2500 – 45/27. Stroj je umístěn na dole Bílina pod provozním číslem 81. Rozsah modernizace se týkal následujících částí stroje.

Pásový vůz PVZ 2500-45/27 může být použit za splnění určitých podmínek dle technologie dobývání:

  1. jako zakladač
  2. k prodloužení nebo zkracování pásových linek
  3. jako technologické zařízení pro příčný transport materiálu
  4. k překonání menších výškových rozdílů mezi řezy

Běžné nasazení pásového vozu je k rozdělování nebo směrování dopravy uhlí nebo skrývky v systému pásové dopravy. Účelem rekonstrukce pásového vozu bylo zvýšit spolehlivost zařízení za současného snížení požadavků na obsluhu a údržbu.

 

PIC02

 

Hlavní parametry stroje

Jmenovitý přepravní výkon 2500 m3.hod-1
Dopravovaný materiál – měrná výpočtová hmotnost těživa Max. 1600 Kg.m-3
Přepravní vzdálenost 72 m
Rychlost pojíždění 360 m.hod-1
Střední specifický tlak 0,085 MPa
Nakládací výložník : – šířka pásu 1200 mm
– rychlost pásu 4 m.s-1
– délka výložníku 27 m
Vykládací výložník: – šířka pásu 1200 mm
– rychlost pásu 5 m.s-1
– délka výložníku 45 m
Rozsah otáčení: – nakládací výložník na zemi ± 9°
– nakládací výložník zavěšen ± 18°
Rychlost otáčení konce vykládacího výložníku 13,7 m.min-1
Sklon nakládacího výložníku 16°
Sklon vykládacího výložníku: – nahoru +15°
– dolu -8°
Výška výsypu vykládacího výložníku: – maximálně 17 m
Sklon při transportu – výložník ve směru jízdy 1:6
Sklon při práci ve směru pojezdu: 1:20
Sklon při práci v příčném směru k pojezdu 1:20
Celková hmotnost stroje 297 t
Celkový instalovaný výkon 650 kW

 


Zpět


Kontaktujte nás Pokud máte zájem o dodávku strojů či spolupráci, kontaktujte nás.