ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЛЕНТОВ ТРАНСПОРТ НА СТАБИЛИЗАТ В ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА ХВАЛЕТИЦЕ [CHVALETICE] - NOEN, a.s.

Общо описание

Предмет на проекта и доставката беше модернизирането, включително удължаването на съществуващата транспортна линия от лентови транспортьори на мястото за съхранение, така че стабилизатът да бъде поставен в западната част на мястото за съхранение. Линията на стационарните лентови транспортьори е удължена с нов транспортьор PD 13.5, водещ от границата на мястото за съхранение в западната посока, извършена е реконструкция на транспортьорите за преместване PD 14.5, 14.6 и разтоварните талиги SV 14.7, 14.8.

Нов лентов транспортьор PD 13.5. Задвижващата станция и началната част са поставени на бетонна основа, средната част на транспортьора се състои от несвързани средни части, които са поставени върху бетонни траверси, свободно поставени в терена, обратната станция е разположена на стоманени ски и за захващане на силите на опъване на лентата е прикрепена с котвени вериги към бетонов блок. Разположението и закотвянето на обратната станция е приспособено спрямо изискването за ограничаване до минимум на часовото забавяне при промяна на посоката на транспорта – преустройство на пресипване 4 – PD 14.5 към PD 13.4 – PD 13.5 (в мястото на разполагане на обратната станция няма да е необходимо допълване на бетонната основа, с което отпада технологичното забавяне за зреене на бетона).

 

PIC03-e1443713356129 02

 

Технически параметри на лентовия транспорт

PD  L ( m) B (mm) H (m) v(m/s) N (kW) Q (t/h)
13,5 430 800 +1.1  3,15  2×55  500
14,5 480 800 +15  3,15  2×55  500
14,6 400 800 +10  3,15  2×55  500

 

 

Техническите параметри на разтоварните талиги

SV Lна стрелата ( m) B (mm) v(m/s) Nна стрелата (kW) Q (t/h)
14,7 13,1 1000 3,15 15  500
14,8 13,1 1000 3,15 15  500

 


Обратно


Свържете се с нас Ако проявявате интерес към доставка на машини или сътрудничество, моля свържете се с нас