Projektování je pro nás hračka

REKONSTRUKCE PÁSOVÉ DOPRAVY STABILIZÁTU NA ELEKTRÁRNĚ CHVALETICE - NOEN, a.s.

Obecný popis

Předmětem projektu a dodávky byla modernizace včetně prodloužení stávající dopravní linku pásových dopravníků na úložišti tak, aby mohl být stabilizát ukládán do západní části úložiště. Linka stabilních pásových dopravníků je prodloužena o nový dopravník PD 13.5 vedeným na hranici úložiště západním směrem, je provedena rekonstrukce přesuvných dopravníků PD 14.5, 14.6 a shazovacích vozů SV 14.7, 14.8.

Nový pásový dopravník PD 13.5. Poháněcí stanice a náběhový díl jsou uloženy na betonových základech, střední část dopravníku je tvořena nenávaznými středními díly, které jsou uloženy na betonových pražcích volně položených na terénu, vratná stanice je uložena na ocelových ližinách a pro zachycení tahových sil v pásu je kotevními řetězy ukotvena do betonového bloku. Uložení a kotvení vratné stanice je přizpůsobené požadavku minimalizovat časovou prodlevu při změně směru dopravy – přestavba přesypu PD 13.4 – PD 14.5 na PD 13.4 – PD 13.5 (v místě uložení vratné stanice nebude nutno provést doplnění betonového základu, tím odpadne technologická prodleva nutná pro zrání betonu).

 

02 PIC03

 

Technické parametry pásové dopravy

PD  L ( m) B (mm) H (m) v(m/s) N (kW) Q  (t/h)
13.5 430 800 +1.1  3.15  2×55  500
14.5 480 800 +15  3.15  2×55  500
14.6 400 800 +10  3.15  2×55  500

 

Technické parametry shazovacích vozů

SV Lvýložníku ( m) B (mm) v(m/s) Nvýložníku (kW) Q  (t/h)
14.7 13.1 1000 3.15 15  500
14.8 13.1 1000 3.15 15  500

Zpět


Kontaktujte nás Pokud máte zájem o dodávku strojů či spolupráci, kontaktujte nás.