ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА РАЗКРИВНИ ТРАНСПОРТЬОРИ PD 110, 175, 173 - NOEN, a.s.

Общо описание

Целта на модернизацията и ремонта на лентовите транспортьори е повишаване на параметрите на производителност и надеждността на съоръжението при едновременно намаляване на изискванията за обслужване и поддръжка.

Лентовите транспортьори №№ 110,175,173 са със широчина B = 1600 mm и са предназначени за транспортиране на разкривка добивана от тежка машина KU 300 и тежка машина K 650.

Задвижващата станция е двубарабанна мобилна, основната носеща СК се състои от пълностенни стоманени носачи с олекотяващи прозорци, ЗС е разположена върху релсови рами, с едномодулна разпределителна кутия, разположена върху стоманената конструкция над задвижващата станция, опъваща макара върху площта в дясната страна на СК.

Модернизирани възли на транспортьори:

  • задвижваща единица 500 kW
  • барабани, подпорни валове (нови лагери, импрегниране с каучук)
  • опъване
  • транспортна линия на задвижваща станция
  • нови чистачки
  • щит
  • прашна лента
  • стоманена конструкция (нова площадка на разпределителна кутия)
  • обратната станция (нови ролки, гирлянди, лагери на обратен барабан)

Основни параметри на транспортьорите

Обозначение на транспортьора PD 110 PD 175 PD 173
Широчина на транспортна лента (mm) 1600 1600 1600
Теоретично транспортно количество (t/h) 1900 1900 1900
Дължина на транспортьора (m) 904 250 1073
Проектно превишение (m) 0 0 0
Инсталирани основни задвижвания (kW) 2×500 2×500 2×500
Транспортна скорост (m/s) 5,1 5,1 5,1
Транспортиран материал откривка откривка откривка
Специфична насипна маса (t/m³) 1,7 1,7 1,7
Прашна лента – широчина (mm) 2000 2000 2000
Прашна лента – задвижване (kW) 7,5 7,5 7,5
Задвижване на опъваща лебедка (kW) 7,5 7,5 7,5

Обратно


Свържете се с нас Ако проявявате интерес към доставка на машини или сътрудничество, моля свържете се с нас