Projektování je pro nás hračka

REKONSTRUKCE SKRÝVKOVÝCH DOPRAVNÍKŮ PD 110, 175, 173 - NOEN, a.s.

Obecný popis

Účelem modernizace a opravy pásových dopravníků je zvýšit výkonové parametry a spolehlivost zařízení za současného snížení požadavků na obsluhu a údržbu.

Pásové dopravníky č. 110,175,173 jsou šíře B = 1600 mm a jsou určeny pro přepravu skrývky těžené velkostroji KU 300 a velkostrojem K 650.

Poháněcí stanice je dvoububnová přesuvná, základní nosná OK je tvořena plnostěnnými ocelovými nosníky s odlehčovacími okny, PS je uložena na kolejnicových podvozcích, s jednomodulovou rozvodnou umístěnou na ocelové konstrukci nad poháněcí stanicí, napínací vrátek na plošině na pravé straně nosné OK.

Modernizované uzly dopravníků:

  • poháněcí jednotka 500 kW
  • bubny, podpěrné válce (nová ložiska, pogumování)
  • napínání
  • dopravní linka poháněcí stanice
  • nové stěrače
  • štít
  • prašný pás
  • ocelová konstrukce (nová plošina rozvodny)
  • vratná stanice (nové válečky,girlandy, ložiska vratného bubnu)

Hlavní parametry dopravníků

Označení dopravníku PD 110 PD 175 PD 173
Šířka dopravního pásu (mm) 1600 1600 1600
Teoretické dopravní množství   (t/hod) 1900 1900 1900
Délka dopravníku (m) 904 250 1073
Projektované převýšení (m) 0 0 0
Osazení hlavními pohony (kW) 2×500 2×500 2×500
Dopravní rychlost (m/s) 5,1 5,1 5,1
Dopravovaný materiál skrývka skrývka skrývka
Měrná sypná hmotnost (t/m³) 1,7 1,7 1,7
Prašný pás – šířka  (mm) 2000 2000 2000
Prašný pás – pohon (kW) 7,5 7,5 7,5
Pohon napínacího vrátku (kW) 7,5 7,5 7,5

Zpět


Kontaktujte nás Pokud máte zájem o dodávku strojů či spolupráci, kontaktujte nás.