ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

MN300TK – МОСТОВ ТОВАРАЧ (MN 3.0-50) - NOEN, a.s.

Общо описание

Мостовият товарач MN 3.0-50 служи за преместване на табана с раздробена желязна руда, евентуално и с други насипни материали. Товарачът се състои от мостов строеж, разположен на релсово шаси. По цялата дължина на моста е разположен лентов транспортьор, който транспортира премествания материал от две* колесни вагонетки към централния отвеждащ транспортьор, разположен покрай табана. Всяка колесна вагонетка е поставена върху релсова талига и може да се придвижва по надлъжната ос на моста над лентовия транспортьор. Колесната вагонетка се състои от стоманена рама, релсово шаси, самото колело и разрушител.
мостовият товарач може да бъде оборудван и само с една колесна вагонетка

– придвижването на колесната вагонетка по моста е реализирано с помощта на електромеханично задвижване, също както повдигането на разрушителя.
– Придвижването на товарача покрай табана се реализира с помощта на електромеханични задвижвания, разположени директно на осите на задвижващите колела.
Товарачън е разположен върху релсовото шаси. Дължината на трасето за придвижване (релси), а следователно и дължината на табана, е ограничена само от големината на кабелния барабан за захранване на машината.

PIC03_u

Основни параметри на машината

Експлоатационна маса 370 t
Транспортна мощност на машината теоретична 300 m3/h
Насипна маса на транспортирания материал 2,7 t/m3
Ширина на лентата 1200 mm
Дължина на моста 62 m
Височина на машината 13 m
Широчина на машината 20 m
Междурелсово разстояние 50 m
Скорост на придвижването на товарача 4-20 m/min
Обща инсталирана мощност 400 KW

Размери на табана

PIC04_u

A – Offset – простор за манипулация | комуникация 8 m
B – Максимална широчина на табана 38 m
H – Максимална височина на табана 12 m

Обратно


Свържете се с нас Ако проявявате интерес към доставка на машини или сътрудничество, моля свържете се с нас