Projektování je pro nás hračka

MN300Tk - MOSTOVÝ NAKLADAČ (MN 3.0-50) - NOEN, a.s.

Obecný popis

Mostový nakladač MN 3.0-50 slouží k re-deponizaci skládky drcené železné rudy, případně i dalších sypkých materiálů.
Nakladač je tvořen mostovou stavbou uloženou na kolejovém podvozku. V celé délce mostu je umístěn pásový dopravník, který transportuje re-deponovaný materiál od dvou* kolesových vozíků na centrální odchozí dopravník umístěný podél skládky. Každý kolesový vozík je uložen na kolejovém podvozku a pojízdný ve směru podélné osy mostu nad pásovým dopravníkem. Kolesový vozík je tvořen především ocelovým rámem, kolejovým podvozkem, samotným kolesem a rozrušovačem.
* mostový nakladač může být vybaven i pouze jedním kolesovým vozíkem

– pojezd kolesového vozíku po mostu je realizován pomocí elektromechanického pohonu, stejně jako zdvih rozrušovače.
– Pojezd nakladače podél skládky je realizován pomocí elektromechanických pohonů umístěných přímo na hřídelích pojezdových kol.
Nakladač je umístěn na kolejovém podvozku. Délka pojízdné dráhy (kolejí) a tím i délka skládky je limitována pouze velikosti kabelového bubnu pro napájení stroje.

PIC03_u

Hlavní parametry stroje

Provozní hmotnost 370 t
Dopravní výkon stroje teoretický 300 m3/h
Sypná hmotnost přepravovaného materiálu 2.7 t/m3
Šířka pasu 1200 mm
Délka mostu 62 m
Výška stroje 13 m
Šířka stroje 20 m
Rozchod kolejnic 50 m
Rychlost pojezdu nakladače 4-20 m/min
Celkový instalovaný příkon 400 KW

Rozměry skládky

PIC04_u

A - Offset - manipulační prostor | komunikace 8 m
B - Maximální šířka skládky 38 m
H - Maximální výška skládky 12 m

Zpět


Kontaktujte nás Pokud máte zájem o dodávku strojů či spolupráci, kontaktujte nás.