ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

SS800TR – ЗА КРЪГОВ ТАБАН (SCR 0.8/0.8-25) - NOEN, a.s.

Общо описание

Комбинираната табанна машина SCR 0.8/0.8-25 служи за депониране и предепониране на материал на кръгов табан.

Материалът за табана пристига от транспортьор, разположен на стоманения мост до отвесната ос на машината на височина около 20 m над площта на табана. Материалът се пресипва върху транспортьора на разполагащата стрела и след това в пространството на табана. Оттук материалът посредством загребващ транспортьор на мостовата стъргалка се загребва към насипвач, разположен под нивото на табана в отвесната ос на машината. От насипвача материалът се изнася с подземен транспортьор извън пространството на табана.

SCR се състои от разполагаща стрела и мостов скрепер, завъртващи се около обща вертикална ос. Тя физически се състои от носещ стълб, закрепен към бетонна основа под площта на табана. Този стълб служи също и като подпора на моста на приводния транспортьор.

Разполагащата стрела се състои от стоманена конструкция, оборудвана с лентов транспортьор и противотежест.

– въртенето на насипообразувателя е реализирано с помощта на електромеханично задвижване, накланянето на стрелата е реализирано с помощта на хидравлични валове.

Мостовата стъргалка е оборудвана с накланящ се разрушител и релсово шаси.

– придвижването на мостовата стъргалка е реализирано с помощта на електромеханични задвижвания, разположени директно на осите на задвижващите колела.

– накланянето на разрушителя е реализирано с помощта на две електромеханични лебедки.

Въртенето на цялата машина около отвесната ос е безкрайно, обаче взаимното положение между разполагащата стрела и мостовата стъргалка е лимитирано на 350°.

 

PIC03_u


 

Основни параметри на машината

Експлоатационна маса 340 t
Транспортна мощност на машината теоретична 80 m3/h
Насипна маса на транспортирания материал 3,8 t/m3
Ширина на лентата 650 mm
Дължина на моста 50 m
Дължина на разполагаща стрела 24,5 m
Обхват на наклоните на стрелата ±10 °
Височина на машината 19 m
Диаметър на кръгово релсово трасе 94 m
Обща инсталирана мощност 270 kW

 

Размери на табана

A – Offset – пространство за манипулиране 4 m
B – Максимална широчина на табана 41 m
H – Максимална височина на табана 15 m

Обратно


Свържете се с нас Ако проявявате интерес към доставка на машини или сътрудничество, моля свържете се с нас