ДЛЯ НАС ПРОЕКТИРОВАТЬ – ПРОЩЕ ПРОСТОГО!

КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА ТУШИМИЦЕ II, OB 91 И 92 - NOEN, a.s.

Общо описание

В рамките на акцията на комплексно обновяване на варовото и гипсовото стопанство беше разработен основен дизайн, детайлен дизайн и съпровождаща техническа документация.

Беше решена реконструкцията на съоръженията на разтоварването, транспорта, складирането, смилането на варовика и подготовка на варовиковата суспенсия за сероочистка.

В рамките на реконструкцията на гипсовото стопанство е решена нова система на отводняващи линии на гипса, транспорт и складиране на гипса.

Реконструкцията на транспорта на варовик и гипс беше насочена преди всичко към надеждността на съоръженията – подмяна на задвижващите единици и към екологизиране на експлоатацията – уплътняване на проблематичните места на насипване и тяхната вентилация. Реконструкцията на машината в склада за гипс беше насочена към промяна на основни механични части като задвижвания и верига на булдозера.

Някои специални съоръжения като мелниците на дробен варовик Кубота, линии за отводняване Eimco и подобни съоръжения, работещи с транспортирания материал във водна суспенсия, бяха решени съвместно със специализирани проектни фирми. .

Основни параметри на оборудването

Лентови транспортьори на варовик

Наименование „Широчина на лентата» (mm) Транспортна мощност (t/h) Транспортна скорост (m/s) Насипна маса (t/m3) Хоризонтална дължина (m)
Транспортьор V2 800 270 1,35 1,6 90
Транспортьор V3 800 270 1,35 1,6 87
Транспортьор V4 800 270 1,35 1,6 137
Транспортьор V6 650 130 1,35 1,6 85
Транспортьор V7 800 270 1,35 1,6 18
Подавач на дробилка А/B 1200 65 0.38 1,6 20,2
Транспортьор на натрошен варовик A/B 650 65 1,3 1,4 6,7
Транспортьор на варовик за мелница A/B 500 65 1,3 1,4 18

 

Лентови транспортьори за енергогипс

Наименование „Широчина на лентата» (mm) Транспортна мощност (t/h) Транспортна скорост (m/s) Насипна маса (t/m3) Хоризонтална дължина (m)
Транспортьор S1 650 110 1,2 1,1 78
Транспортьор S2 800 420 2,4 1,1 69
Транспортьор S3 650 110 1,2 1,1 80
Транспортьор S5 800 310 1,7 1,1 84
Транспортьор S6 800 310 1,7 1,1 26

 

Машина в табана за енергогипс

Наименование Транспортна мощност (t/h) Скорост на придвижването (m/s) Скорост на скрепер (m/s)
Скрепер S4 310 2,6 0,6

назад


Связаться с нами Если вы заинтересованы в поставках оборудования или ином сотрудничестве, пожалуйста, свяжитесь с нами.