ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

Новият уникален багер за немска кариера за креда е готов

5. септември 2014

Първия от двата колесни багера за непрекъснат добив на креда в северногерманската кариера е готов. За дружество НОЕН, което предложи и проектира машината с означение K100.1, тя е уникална с това, че това е най-малката машина, която се предлага. Освен това изобщо става въпрос за първа машина от тази развойна серия.

Компактният колесен багер K100.1 е проектиран за специфичните условия на кариерата за креда, съставът на скалите се състои предимно от креда със слоеве кремък. Материалът се добива с кофи на колело, което се задвижва с помощта на електромеханично задвижване. Добиваният материал пътува от колелото по лентовия транспортьор през колесната стрела на товарната релса, откъдето продължава на следваща транспортна лента за далечно транспортиране.
Цялата машина е върху гъсеничен колесник, който е способен да се завърти на 360° и е задвижван от хидравлични задвижвания. Повдигащата система за колесната стрела, също както и за товарната стрела, се задвижва също хидравлично. Багерът има централна система за смазване и може да бъде транспортиран като цяло, без необходимост за голям демонтаж на отделните компоненти.
За откритите рудници в Северна Германия дружество НОЕН ще достави общо два подобни колесни багера. Вторият би трябвало да е готов в началото на 2015 г. Става дума за важна поръчка, която Чешката република очакваше три десетилетия. Дружество НОЕН получи поръчката в стандартна процедура с участието на широка международна конкуренция, нейният финансов обем достига няколко десетки милиона крони.

„Решаваща беше цената и способностите на нашите инженери. Проектната способност за изработка на колесен багер нарежда НОЕН сред малка група от няколко фирми в света“, каза пресаташето на дружеството НОЕН Катержина Росова отбелязвайки, че Чешката република е изнесла подобно съоръжение последно през осемдесетте години на миналия век. Самото производство на машините е задължение на фирми, принадлежащи към холдинга НОЕН (Електроприм Коутник, СЕА) и на дружеството Теплицка строирна.

Дружество НОЕН израсна изключително на чешкия пазар и през последните две години интензивно инвестира в развитието на външната търговия. Проектът с тези два колесни багера е първият сключен договор за доставка на финално изделие на задграничен пазар. Досега дружеството продаваше зад граница само инженерни часове.

Основни технически параметри на машината K100.1:

Обща маса: приблизително 71 t
Теоретическа мощност на машината: 120 t/h
Добиван материал: креда CaCO3
Специфична маса на естествения материал: 2400 kg/m³
Специфична маса на разрохкания материал: 1600 kg/m³
Ширина на лентата: 800 mm
Входно напрежение: 400 V
Височина на блока: 6 m
Широчина на блока: 8 m
Диаметър на колелото: 4100 mm
Тип на задвижване на колелото: електромеханично
Мощност на задвижването на колелото: 90 kW
Обем на кофата: 100 dm3