ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ИЗТОЧНИК 660 MW В ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА ЛЕДВИЦЕ [LEDVICE], OB 01 – ВЪГЛЕСНАБДЯВАНЕ - NOEN, a.s.

Общо описание

Комплексната доставка на нова система за въглеснабдяване беше решена в два етапа. В етап „Освобождаване на строителна площадка за изграждане на нов източник“ бяха включени всички съоръжения, осигуряващи експлоатация на съществуващите блокове B2, B3 и B4 и съоръжения общи за бъдещата експлоатация на новия източник. Общите съоръжения бяха представени от булдозери на табана с въглища и съответните пътища към този табан и от табана. В етап „Изграждане на новия източник“ експлоатационният комплекс се състоеше от транспортни пътища до новия източник 660 MWe.

Доставката на въглеснабдяването в двата етапа включваше освен самата технологична част и строителна част, която съдържаше освен другото и изграждане на подземен бункер, нови табани за гориво, дробилна система от транспортни мостове и пресипни кули за преминаване на технологичния лентов транспорт и изграждане на пресипни кули и свързващ мост на ниво +50 m на бункерния строеж на новия източник.

Системата за транспорт с лентови транспортьори предимно с ширина 1200 mm, в комбинация с тръбните транспортьори, осигурява транспортиране на гориво от Управна ухли Ледвице (обогатителна фабрика ) [Úpravny uhlí Ledvice], складиране на горивото и необходимата комбинация на трасетата за гориво към съществуващите блокове на ELE, включително подготовката на горивото за флуидния котел K4 и котелната за новия източник 660 MW.

Системата за въглеснабдяване освен другото е оборудвана със собствен транспорт на гориво посредством други съоръжения, необходими за връзката с експлоатацията на централата и за осигуряване на екологията и безопасността на експлоатация. Това са следните съоръжения и системи:

 • Изгребващи вагонетки от подземен бункер
 • Телескопични наустници за ограничаване на запрашаването при транспортиране на гориво към табана
 • Вибрационни подавачи и чукови дробилки за подготовка на горивото за флуидния котел K4
 • Сепариране и индикация на метални предмети
 • Вземане на проби на горивото
 • Лентови везни търговски и технологични
 • Оросяване на пресипванията и напръскане на табана
 • Вентилация на пресипванията и пространствата на местата за изсипване в бункерите на котлите
 • Промишлена прахосмукачка мобилна и стационарна
 • Системи SHZ от дренчеров и спринклерен тип
 • Комплектен полеви инструментариум за експлоатация на въглеснабдяването без обслужващ персонал
 • Комплект от лебедки и кранове за обслужване и извършване на поддръжката на съоръжение

 

022

 

Основни параметри на съоръженията в етап „Освобождаване на строителна площадка на изграждане на новия източник“

Обозначение Широчина на зоната  Хоризонт. дължина  Превишаване  Скорост  Транспортна мощност
T1A aT1B  1000 mm  ~77,8 m a75,5m  ~13,2 m  2,6 m/s 750 t/h
T2A aT2B  1200 mm  ~63,4 m a61,1m  ~3,5 m 1,85 m/s 750 t/h
T3A aT3B  1200 mm  ~203,9 m a203,65m  ~15,9 m 2,3 m/s 750 t/h
T4A aT4B  1200 mm  ~18,0 m 0 m 2,4 m/s 750 t/h
T10  1200 mm  ~112,1 m 13 m 2,3 m/s 750 t/h
T11  1200 mm  ~85,0 m 0 m 2,4 m/s 750 t/h
T8A aT8B  1200 mm  ~73,5 m 0 m 1,9 m/s 750 t/h
T9A aT9B  1200 mm  ~113,6 m 27,9 m 2,3 m/s 750 t/h
T5 800 mm 43,3m 0 m 1,6 m/s 300 t/h
T12A aT12B  800 mm 13,9 m и 16,3m 0 m 2,2 m/s 300 t/h
T7A aT7B 1000 mm 109,7m 0 m 2,5 m/s 300 t/h

 

 

Основни параметри на оборудването на етап „Въглеснабдяване на новия източник“

Обозначение Широчина на зоната  Хоризонт. дължина  Превишаване  Скорост  Транспортна мощност
T14A aT14B тръбен 1600 mm  ~321,8 m a318,4 m  ~53,0 m 3,0 m/s 750 t/h
T15A aT15B 1200 mm  ~84,6 m a81,2m  ~0.0 m 2,5 m/s 750 t/h
T16A aT16B aT16C a T16D 1200 mm  ~71,8 m a81,2m  ~0.0 m 2,5 m/s 750 t/h

 Обратно


Свържете се с нас Ако проявявате интерес към доставка на машини или сътрудничество, моля свържете се с нас