Projektování je pro nás hračka

VÝSTAVBA „NOVÉHO ZDROJE 660 MW V ELEKTRÁRNĚ LEDVICE, OB 01 – ZAUHLOVÁNÍ - NOEN, a.s.

Obecný popis

Komplexní dodávka nového systému zauhlování byla řešena ve dvou etapách. V etapě „Uvolnění staveniště pro výstavbu NZ“ byla zahrnuta veškerá zařízení zabezpečující provoz stávajících energetických bloků B2, B3 a B4 a zařízení společná i pro budoucí provoz nového zdroje. Společná zařízení byla představována buldozerovou skládkou uhlí a příslušnými dopravními cestami na tuto skládku a ze skládky. V etapě „Výstavba NZ“ tvořily náplň provozního souboru dopravní cesty do nového zdroje 660 MWe.

Dodávka zauhlování v obou etapách zahrnovala mimo vlastní technologickou část rovněž část stavební, která obsahovala mimo jiné vybudování hlubinného zásobníku, nové skládky paliva, drtírny, systému dopravních mostů a přesypných věží pro vedení technologické pásové dopravy a výstavbu přesypných věží a propojovacího mostu na úrovni +50 m na bunkrové stavbě nového zdroje.

Systém dopravy  pasovými dopravníky převážně šíře 1200 mm v kombinaci s trubkovými dopravníky zajišťuje dopravu paliva z Úpravny uhlí Ledvice, skladování paliva a potřebnou kombinaci tras paliva do původních bloků ELE vč, úpravy paliva pro fluidní kotel K4 a na kotelnu nového zdroje 660 MW.

Systému zauhlování je vybaven mimo vlastní dopravy paliva dalšími zařízeními, nezbytnými pro vazbu na provoz elektrárny a pro zajištění ekologie a bezpečnosti provozu. Jsou to následující zařízení a systémy:

 • Vyhrnovací vozy z hlubinného zásobníku
 • Teleskopické hubice pro omezení prašnosti při dopravě paliva na skládku
 • Vibrační podavače a kladivové drtiče pro úpravu paliva pro fluidní kotel K4
 • Separace a indikace kovových předmětů
 • Vzorkování paliva
 • Pásové váhy obchodní a technologické
 • Zkrápění přesypů a postřik skládky
 • Odsávání přesypů a prostorů vsypů do kotlových zásobníků
 • Průmyslový vysavač mobilní i stacionární
 • Systémy SHZ drenčerového a spriklerového typu
 • Kompletní polní instrumentace pro bezobslužný provoz zauhlování
 • Soubor kladkostrojů a jeřábů pro obsluhu a provádění údržby na zařízení

 

02

 

Hlavní parametry zařízení v etapě „Uvolnění staveniště pro výstavbu NZ“

Označení Šíře pásma  Horizont. délka  Převýšení  Rychlost  Dopravní výkon
T1A aT1B  1000 mm  ~77.8 m a75.5m  ~13.2 m  2.6 m/s 750 t/h
T2A aT2B  1200 mm  ~63.4 m a61.1m  ~3.5 m 1.85 m/s 750 t/h
T3A aT3B  1200 mm  ~203.9 m a203.65m  ~15.9 m 2.3 m/s 750 t/h
T4A aT4B  1200 mm  ~18.0 m 0 m 2.4 m/s 750 t/h
T10  1200 mm  ~112.1 m 13 m 2.3 m/s 750 t/h
T11  1200 mm  ~85.0 m 0 m 2.4 m/s 750 t/h
T8A aT8B  1200 mm  ~73.5 m 0 m 1.9 m/s 750 t/h
T9A aT9B  1200 mm  ~113.6 m 27.9 m 2.3 m/s 750 t/h
T5 800 mm 43.3m 0 m 1.6 m/s 300 t/h
T12A aT12B  800 mm 13.9 m a 16.3m 0 m 2.2 m/s 300 t/h
T7A aT7B 1000 mm 109.7m 0 m 2.5 m/s 300 t/h

 

Hlavní parametry zařízení v etapě „Zauhlování NZ“

Označení Šíře pásma  Horizont. délka  Převýšení  Rychlost  Dopravní výkon
T14A aT14B trubkový 1600 mm  ~321.8 m a318.4 m  ~53.0 m 3.0 m/s 750 t/h
T15A aT15B 1200 mm  ~84.6 m a81.2m  ~0.0 m 2.5 m/s 750 t/h
T16A aT16B aT16C a T16D 1200 mm  ~71.8 m a81.2m  ~0.0 m 2.5 m/s 750 t/h

Zpět


Kontaktujte nás Pokud máte zájem o dodávku strojů či spolupráci, kontaktujte nás.