ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА ПРУНЕРЖОВ [PRUNÉŘOV] II, OB 01 – ВЪГЛЕСНАБДЯВАНЕ - NOEN, a.s.

Общо описание

Предмет на поръчката OB01-ВЪГЛЕСНАБДЯВАНЕ беше извършване на комплексно обновление на транспортните пътища на системата за въглеснабдяване, която осигурява транспортирането на енергийните въглища от мястото на приемане, състоящо се от разтоварен (подземен) бункер в пространството между бункерите към котелните бункери на отделните блокове B21 до B25. Освен обновяването на преките транспортни пътища беше извършена и реконструкция на транспорта на гориво до табана и обратно от табана към главния транспортен път за котелното. Цялото трасе за транспорт на гориво е решено като две линии.

Част от транспортната система за въглеснабдяване също е съоръжение за количествено и качествено приемане на поставяните въглища (т.е. лентови търговски везни, магнитни сепаратори на метал, сертифицирани въглищни семплери, включително линии за фино смилане) и съоръжения за техниката на околното пространство – промишлени прахосмукачки, вентилационни съоръжения, оросяващи съоръжения под високо налягане, противопожарно осигуряване и повдигателни съоръжения.

Отделни (основни) експлоатационни комплекси на доставката

Въглеснабдяването включително на табана – транспортно оборудване – основни параметри:

Количество бр.  Оборудване  „Широчина B“ (mm)  Дължина L (m) Превишаване H (m)  Мощност на задвижване N (kW)  Транспортна мощност Q (t/hod)
4 Изгребваща талига VV1 A B придвижване 190 m 18,5 400-800
4 Лентов транспортьор T2 A B 1200 238 5 110 800
2 Лентов транспортьор T3 A B 1600 158 10,6 200 1600
2 Лентов транспортьор T4 A.B 1600 427 0 2×110 1600
2 Лентов транспортьор T6 A B 1600 123 2 160 1600
2 Лентов транспортьор T61 A B 1600 113 28,5 300 1600
2 Лентов транспортьор T7 A B 1600 276 38 400 1600
2 Лентов транспортьор T8 A B 1600 235 0 160 1600

 

 

Табанни машини – основни параметри:

SS1 SS2
Мощност на разполагането (t/h) 1600 1600
Мощност на товарене (t/h) 1600 1600
Скорост на придвижването – раб./трансп. (m/min) 0-15/18 0-15/18
Количество релси (бр.) 2 2
Осово разстояние на релсите (m) 7 7
Дължина на придвижването на машината (m) 300 300
Транспортни ленти – широчина (mm) 1600 1600

 

Противопожарно обезпечаване:

За обектите на външно въглеснабдяване бяха изградени водни дренчерни завеси. Новите стационарни съоръжения за гасене (ССГ) са предназначени за защита на въглеснабдяването на мостовете, командния щит на въглеснабдяването, пресипната кула и на лентите в разтоварния (подземен) бункер.

За охрана на пространството на самото котелно бяха доставени нови спринклерни ССГ, които в случай на необходимост осигуряват локална противопожарна намеса – позволяват директно ликвидиране на огнището на пожара с това, че топлинното излъчване отваря съответния действащ елемент – спринклерната глава.

Съоръжения за техническата среда:

Частични мерки осигуряват екологизирането на транспорта на въглища посредством открити лентови транспортьори. Става въпрос за ликвидиране на първичното запрашаване чрез изсмукване на запрашаването от системата за вентилация, намаляване на запрашеността чрез овлажняване на ядрата на прахта посредством замъгляване под високо налягане и мерки, осигуряващи ликвидирането на отложения въглищен прах в пространствата на въглеподаването – чрез вентилация.

Основните елементи на техническата среда – Стационарна промишлена прахосмукачка, Мобилна промишлена прахосмукачка, Вентилационна единица № 1 (над котелното), Вентилационни единици № 2 и № 3 (пресипващи кули), Единици за замъгляване под високо налягане № 1 до № 4 (на избрани места на транспортните пътища)

Повдигателни съоръжения – изброяване:

1x Мостов кран 10t, 4x Мостов кран 8t, 9x Мостов кран 5t, 1x Мостов кран 4t, 3x Скрипец 3,2t, 1x Скрипец 0,5t

 


Обратно


Свържете се с нас Ако проявявате интерес към доставка на машини или сътрудничество, моля свържете се с нас