Projektování je pro nás hračka

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY PRUNÉŘOV II, OB 01 – ZAUHLOVÁNÍ - NOEN, a.s.

Obecný popis

Předmětem díla OB01-ZAUHLOVÁNÍ bylo provedení komplexní obnovy dopravních cest v systému zauhlování, který zajišťuje dopravu energetického uhlí z příjmového místa, tvořeného vykládacím (hlubinným) zásobníkem do prostoru mezibunkrové stavby do kotelních zásobníků jednotlivých bloků B21 až B25. Vedle obnovy přímé dopravní cesty byla provedena i rekonstrukce dopravy paliva na skládku a ze skládky zpět do hlavní dopravní cesty na kotelnu. Celá trasa dopravy paliva je řešena jako dvoulinková.

Součástí dopravního systému zauhlování je také zařízení pro kvalitativní a kvantitativní přejímku dodávaného uhlí (tj. pásové obchodní váhy, magnetické separátory kovu, certifikované vzorkovače paliva vč. linky jemného mletí) a zařízení pro techniku prostředí – průmyslové vysavače, odsávací zařízení, vysokotlaké mlžící zařízení, protipožární zabezpečení a zdvihací zařízení.

Jednotlivé (hlavní) provozní soubory dodávky

Zauhlování vč. skládky – dopravní zařízení – hlavní parametry:

Počet ks  Zařízení  „Šířka B" (mm)  Délka L (m) Převýšení H (m)  Příkon pohonu N (kW)  Dopr. výkon Q (t/hod)
4 Vyhrnovací vůz VV1 A B - pojezd 190 m 18.5 400-800
4 Pásový dopravník T2 A B 1200 238 5 110 800
2 Pásový dopravník T3 A B 1600 158 10.6 200 1600
2 Pásový dopravník T4 A.B 1600 427 0 2×110 1600
2 Pásový dopravník T6 A B 1600 123 2 160 1600
2 Pásový dopravník T61 A B 1600 113 28.5 300 1600
2 Pásový dopravník T7 A B 1600 276 38 400 1600
2 Pásový dopravník T8 A B 1600 235 0 160 1600

 

Skládkové stroje – hlavní parametry:

SS1 SS2
Výkon zakládání (t/hod) 1600 1600
Výkon nakládání (t/hod) 1600 1600
Rychlost pojezdu – prac./transport. (m/min) 0-15/18 0-15/18
Počet kolejí (ks) 2 2
Osová vzdálenost kolejí (m) 7 7
Délka pojezdu stroje (m) 300 300
Dopravní pásy – šířka (mm) 1600 1600

 

Protipožární zabezpečení:

 

Pro objekty vnějšího zauhlování byly vybudovány vodní drenčerové clony. Nové drenčerové stabilní hasící zařízení (SHZ) je určeno pro ochranu zauhlování mostů, zauhlovacího velínu, přesypných věží a pasů ve vykládacím (hlubinném) zásobníku.

Pro ochranu prostoru nad vlastní kotelnou bylo dodáno nové sprinklerové SHZ, které v případě potřeby zajistí lokální požární zásah – umožňuje přímou likvidaci v ohnisku požáru tím, že tepelná expozice otevírá příslušný akční člen – sprinklerové hlavice.

Zařízení pro techniku prostředí:

Dílčí opatření zabezpečující ekologizaci dopravy uhlí otevřenými pásovými dopravníky. Jedná se o likvidace primární prašnosti odsáváním poletavé prašnosti systémem odsávání, snižování prašnosti zvlhčováním prachových jader vysokotlakým mlžením a opatření, zabezpečující likvidaci usazeného uhelného prachu v prostorách zauhlování – odsáváním.

Hlavní prvky techniky prostředí – Stacionární průmyslový vysavač, Mobilní průmyslový vysavač, Odsávací jednotka č.1 (nad kotelnou), Odsávací jednotky č.2 a č.3 (přesypné věže), Vysokotlaké mlžící jednotky č.1 až č.4 (na vybraných místech dopravních cest)

Zdvihací zařízení – výčet:

1x Mostový jeřáb 10t, 4x Mostový jeřáb 8t, 9x Mostový jeřáb 5t, 1x Mostový jeřáb 4t, 3x kladkostroj 3,2t, 1x kladkostroj 0,5t


Zpět


Kontaktujte nás Pokud máte zájem o dodávku strojů či spolupráci, kontaktujte nás.