ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА ТУШИМИЦЕ [TUŠIMICE] II, OB 01 – ВЪГЛЕСНАБДЯВАНЕ - NOEN, a.s.

Общо описание

Основната функция на комплекса DC 1 (въглеснабдяване) е транспорт на въглища от мястото на предаване – СД АД Мини Наступ Тушимице [SD, a.s. Doly Nástup Tušimice] (DNT) към котелните бункери на отделните котли.

Основният транспортен път на горивото до котелното е решен чрез две независими линии А и B. Всяка линия може независимо от другата да въглеснабвява котелното с гориво. На важни места за пресипване в транспортното трасе са включени подвижни транспортьори или двупътни сборници, които позволяват в резултатния транспортен път да се включат различни комбинации на транспортьорите от линии A и B, да насочват транспортирането на материала към табан № 1 или № 2, да осигурят транспорт на материал от табана до котелното.

Част от модернизацията на DC1 беше и замяна на всички частични съоръжения, служещи или необходими за транспортиране и складиране на гориво, с цел да се осигури надеждна експлоатация за следващи приблизително 25 години.

Транспортните пътища в системата на външно въглеснабдяване се представят от следните съоръжения – Стационарни лентови транспортьори, Мобилни лентови транспортьори, Транспортьори с PD, PD с разтоварна талига, Разделящи сборници, Транспортен път за контрол на теглото, Мостови товарачи и „S“ талига.

Транспортно оборудване – параметри:

Стационарни лентови транспортьори

Количество бр. Оборудване Широчина B (mm)  Дължина L (m)  Превишаване H (m)   Мощност на задвижване N (kW) Транспортна мощност Q (t/hod)
2 Лентов транспортьор T1A.B 1600 46 11 110 1500
1 Лентов транспортьор T3 1600 312 7,1 200 1500
1 Лентов транспортьор T6 1600 103 4,5 90 1500
1 Лентов транспортьор T7 1600 57 7 75 1500
1 Лентов транспортьор T8 1600 221 0 90 1500
2 Лентов транспортьор T10 A.B 1600 68 0 45 1500
1 Лентов транспортьор T22 1600 402 0 200 1500

 

 Мобилни лентови транспортьори

Количество бр.  Оборудване Широчина B (mm) Дължина L (m) Превишаване H (m)  Мощност на задвижване N (kW)   Транспортна мощност Q (t/hod)
2 Лентов транспортьор T2 A.B 600 16 0 22 1500

 

Лентови транспортьори с разтоварна талига

Количество бр.  Оборудване Широчина B (mm) Дължина L (m) Превишаване H (m)  Мощност на задвижване N (kW)  Транспортна мощност Q (t/hod)
1 Лентов транспортьор T5 1200 343 7,7 200 750
1 Лентов транспортьор T21 1200 409.5 11,7 235 750

 

 

Транспортно трасе за контрол на теглото

Количество бр.   Оборудване Широчина B (mm)  Дължина L (m)  Превишаване H (m)   Мощност на задвижване N (kW)  Трансп. мощност Q (t/h)
1 Лентов транспортьор T40 1600 24.9 7,8 75 1500
1 Лентов транспортьор T41 1600 47,3 13,88 200 1500
1 Лентов транспортьор T42 1600 6,4 0 11 1500
1 Лентов транспортьор T43 1600 23,25 0 18,5 1500
1 Лентов транспортьор T44 1600 4,43 0,7 11 1500
1 Лентов транспортьор T31 1600 28,36 6,5 75 1500

 

031

Разтоварна талига, 1 бр.

Типово обозначение на разтоварната талига SVZ 2000/35
Транспортна мощност на машината – теоретична 2000 m3/h
Стрелкова лента – широчина 1200 mm
Скорост на лентата на стрелата 4 m/s
Дължина на лентата на стрелата 35 m
Наклон на стрелата +15° a-7.5°
Транспортьор на табана – широчина 1200 mm
Скорост на транспортьор на табана 3,15 m/s
Макс. опъване на лентата на табана 100 kN
Обхват на завъртване на стрелата ±100°
Периферна скорост на края на стрелата 8,5 m/s
Скорост на повдигане – спускане на края на стрелата 6,4 m/min
Скорост на придвижване 19,5 m/min
Междурелсово разстояние 5000 mm
Маса на противотежест 20 t
Захранващо напрежение 400 V / 50 Hz
Обща инсталирана мощност  130 kW
Обща маса на машината приблизително 140 t

 

023

Мостов колесен товарач, 2 бр.

Типово обозначение на товарач N 2000 x 50
Теоретична транспортна мощност на товарача 2000 m3/час
Максимална височина на табана 11 m
Максимална широчина на табана 45 m
Разстояние на машината 50 m
Междуосие на придвижващи единици 10 m
Диаметър на колелото през острието на кофите 10,8 m
Общо работно трасе на колелото след конструкцията на моста 41,7 m
Маса на товарача приблизително 310 тона
Брой кофи 10
Теоретичен обем на една кофа 1000 dm3
Обороти на колелото приблизително 4,2 ot./min.
Скорост на придвижване на основата на колелото (управлявана от честотен преобразувател) приблизително 5 до 20 m/min.
Транспортна лента – широчина 1,6 m
Номинална скорост на транспортната лента 2,1 m/sec.
Скорост на придвижване на товарача (управлявана от честотен преобразувател) приблизително 4 до 20 m/min.
Обща инсталирана мощност приблизително 270 kW
Проектно взаимодействие приблизително 231 kW
Основно експлоатационно напрежение – захранващо 3PE ∼ 50Hz 6000V/IT
Основно експлоатационно напрежение – двигателно 3PE ∼ 50Hz 400V/TN-S

 


Обратно


Свържете се с нас Ако проявявате интерес към доставка на машини или сътрудничество, моля свържете се с нас