Projektování je pro nás hračka

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II, OB 01 – ZAUHLOVÁNÍ - NOEN, a.s.

Obecný popis

Základní funkcí celku DC 1 (zauhlování) je doprava uhlí z předávacího místa – SD, a.s. Doly Nástup Tušimice (DNT) do kotelních zásobníků jednotlivých kotlů.

Základní dopravní cesta paliva do kotelny je řešena dvěma nezávislými linkami A a B. Každá linka může nezávisle na druhé zauhlovat kotelnu palivem. V důležitých přesypných bodech jsou v dopravní trase vloženy pojízdné dopravníky nebo dvojcestné svodky, které umožňují zapojit do výsledné dopravní cesty různé kombinace dopravníků z linky A a B, nasměrovat dopravu materiálu na skládku č.1, nebo č.2, zabezpečit dopravu materiálu ze skládek do kotelny.

Součástí DC1 byla modernizace nebo náhrada všech dílčích zařízení sloužících nebo potřebných k dopravě a skládkování paliva za účelem zabezpečit spolehlivý provoz na dalších cca 25 let.

Dopravní cesty v systému vnějšího zauhlování jsou představovány těmito zařízeními – Stabilní pásové dopravníky, Pojízdné PD, PD se shazovacím vozem, Rozdělovací svodky, Dopravní cesta pro kontrolu vah, Mostové nakladače a „S“ vůz.

Dopravní zařízení – parametry:

Stabilní pásové dopravníky

Počet ks Zařízení Šířka B (mm)  Délka L (m)  Převýšení H (m)   Příkon pohonu N (kW) Dopr. výkon Q (t/hod)
2 Pásový dopravník T1A.B 1600 46 11 110 1500
1 Pásový dopravník T3 1600 312 7.1 200 1500
1 Pásový dopravník T6 1600 103 4.5 90 1500
1 Pásový dopravník T7 1600 57 7 75 1500
1 Pásový dopravník T8 1600 221 0 90 1500
2 Pásový dopravník T10 A.B 1600 68 0 45 1500
1 Pásový dopravník T22 1600 402 0 200 1500

 

Pojízdné pásové dopravníky

Počet ks  Zařízení Šířka B (mm) Délka L (m) Převýšení H (m)  Příkon pohonu N (kW)   Dopr. výkon Q (t/hod)
2 Pásový dopravník T2 A.B 600 16 0 22 1500

 

Pásové dopravníky se shazovacím vozem

Počet ks  Zařízení Šířka B (mm) Délka L (m) Převýšení H (m)  Příkon pohonu N (kW)  Dopr. výkon Q (t/hod)
1 Pásový dopravník T5 1200 343 7.7 200 750
1 Pásový dopravník T21 1200 409.5 11.7 235 750

 

Dopravní cesta pro kontrolu vah

Počet ks   Zařízení Šířka B (mm)  Délka  L (m)  Převýšení H (m)   Příkon pohonu N (kW)  Dopr. výkon  Q (t/hod)
1 Pásový dopravník T40 1600 24.9 7.8 75 1500
1 Pásový dopravník T41 1600 47.3 13.88 200 1500
1 Pásový dopravník T42 1600 6.4 0 11 1500
1 Pásový dopravník T43 1600 23.25 0 18.5 1500
1 Pásový dopravník T44 1600 4.43 0.7 11 1500
1 Pásový dopravník T31 1600 28.36 6.5 75 1500

 

03

 

Shazovací vůz, 1ks

Typové označení shazovacího vozu SVZ 2000/35
Dopravní výkon stroje – teoretický 2000 m3/h
Výložníkový pás – šířka 1200 mm
Rychlost pásu výložníku 4 m/s
Délka výložníkového pásu 35 m
Sklon výložníku +15° a-7.5°
Skládkový dopravník – šířka 1200 mm
Rychlost skládkového dopravníku 3.15 m/s
Max. tah veskládkovém pásu 100 kN
Rozsah natočení výložníku ±100°
Obvodová rychlost na konci výložníku 8.5 m/s
Rychlost zvedání – klesání na konci výlož. 6.4 m/min
Rychlost pojezdu 19.5 m/min
Rozteč kolejí 5000 mm
Hmotnost protizávaží 20 t
Napájecí napětí 400 V / 50 Hz
Celkový instalovaný výkon  130 kW
Celková hmotnost stroje cca 140 t

 

02

 

Mostový kolesový nakladač, 2ks

Typové označení nakladače N 2000 x 50
Teoretický dopravovaný výkon nakladače 2000 m3/hod.
Maximální výška skládky 11 m
Maximální šířka skládky 45 m
Rozpětí stroje 50 m
Rozvor pojezdových jednotek 10 m
Průměr kolesa přes břity korečků 10.8 m
Celková pracovní dráha kolesa po konstrukci mostu 41.7 m
Hmotnost nakladače cca 310 tun
Počet korečků 10
Teoretický objem jednoho korečku 1000 dm3
Otáčky kolesa cca 4.2 ot./min.
Pojezdová rychlost vozíku kolesa (řízená frekv. měničem) cca 5 až 20 m/min.
Dopravní pás – šířka 1.6 m
Jmenovitá rychlost dopravního pásu 2.1 m/sec.
Pojezdová rychlost nakladače (řízená frekvenčním měničem) cca 4 až 20 m/min.
Celkový instalovaný výkon cca 270 kW
Uvažovaná součinnost cca 231 kW
Základní provozní napětí – přívodní 3PE ∼ 50Hz 6000V/IT
Základní provozní napětí – motorické 3PE ∼ 50Hz 400V/TN-S

 


Zpět


Kontaktujte nás Pokud máte zájem o dodávku strojů či spolupráci, kontaktujte nás.