ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

МОСТОВ КОЛЕСЕН ТОВАРАЧ N2000X50 - NOEN, a.s.

Параметри на колесния товарач

Типово обозначаване  N2000x50
Транспортна мощност на машината – теоретична  2000 m3/hod
Ъгъл на насипване на страничния и челен наклон на табана  35 до 40 °
Максимална височина на табана   11 m
Максимална широчина на табана  45 m
Възможност за работа на товарача при скорост на вятъра до макс. 17 m/sec
Разстояние на машината 50 m
Междуосие на придвижващи единици  10 m
Диаметър на колелото през острието на кофите  10.8 m
Височина на оста на колелото над равнината на релсите за придвижването на машината  5,55 m
Обща работна дължина на колелото след реконструкцията на моста  41,7 m
Широчина на товарача (с разрушители в сгънато положение)  25 до 35,5 m
Брой кофи  10
Теоретичен обем на една кофа 1000 dm3
Обороти на колелото  приблизително 4,2 об/min
Скорост на придвижване на основата на колелото (управлявана от честотен преобразувател) приблизително 5 до 20 m/min
Широчина на транспортна лента на колесния товарач 1,6 m
Номинална скорост на транспортната лента  2.1 m/sec
Скорост на придвижване на товарача (управлявана от преобразувателя)  приблизително 4 до 20 m/min
Обща инсталирана мощност  приблизително 275 kW
Проектно взаимодействие  приблизително 231 kW
Основно експлоатационно напрежение – захранващо  3PE ~50 Hz 6000V/IT
Основно експлоатационно напрежение – двигателно 3NPE ~50 Hz 400V/TN-S
Маса на товарача  310 тона

В рамките на въглеснабдяването на електрическа централа на ЧЕЗ АД Електроцентрала Тушимице (ETU II) беше извършена реконструкция на механичната част на съоръженията на мостовите колесни товарачи, стоманените конструкции и електросъоръженията.

Механични съоръжения:

Придвижване на товарача – ново, включително задвижвания с честотни преобразуватели

Хидравлика на товарача – общо подновяване

Транспортна линия – ревизия и ремонт на валовете, лагерите и чистачите, ново задвижване, включително вала на задвижващия барабан

Задвижване на придвижването на колелото – ревизия на колелата за придвижване, нови задвижвания с честотни преобразуватели

Задвижване на повдигането на разрушителя – ревизия на въжения барабан и лебедките, ново задвижване вкл. въжето на повдигането

Задвижване на колелото – нови задвижвания вкл. рама, ново централно смазване, ревизия на лебедките

Облицовка на пресипите и кофите, ревизия на сгъваемите тролеи, нови крайни изключватели и датчици.

Стоманени конструкции:

Ревизия и ремонт на носещите стоманени конструкции, нова стоманена конструкция на колелото и зъбния венец.

Ремонт на конструкцията на разпределителна кутия и кабината на водача.

Нова стоманена конструкция на изсипвача.

Eлектрооборудване:

Разбег на основните задвижвания чрез честотни преобразуватели, разбег на колелото и транспортната лента чрез софтстартер.

Нови разпределители, основен и светлинен трансформатор, осветление и управляваща система, подмяна на всички кабели, вътрешните макари са заменени с енерговериги

Беше извършен ремонт на съществуващите покрития, на новите конструкции, нови покрития, нови табели и надписи, подмяна на смазващите и маслените пълнители.

 

 


Обратно


Свържете се с нас Ако проявявате интерес към доставка на машини или сътрудничество, моля свържете се с нас