ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ ЗА ТОВАРЕНЕ НА ФОСФАТ - NOEN, a.s.

Общо описание

Пристанищният терминал за насипване на фосфатите с предполагаемо разполагане на крайбрежието на Червеното море.

Резултатът на проекта е модернизация и разширяване на съществуващия терминал.

– повишаване на транспортна мощност

– по-висока ефективност на работа

– възможност за товарене на по-високи товарни кораби

– понижаване на запрашеността, възникваща при манипулиране с фосфатни пясъци

Главните компоненти на терминала за товарене на фосфатни пясъци в кораби са лентов транспортьор и въртящ се товарач с телескопична накланяща се стрела.

До пространството на терминала материалът се докарва с товарни автомобили, където или пряко се изсипва в насипвачите, разположени в началото на централния лентов транспортьор или на площадката в някое от трите покрити халета за складиране. След това от тези халета материалът се товари с колесен товарач до един от насипвачите, разположени на хоризонталната част на транспортьора. Равномерното вземане на материала от насипвачите към лентовия транспортьор е осигурено чрез вибрационни подавачи. С помощта на транспортьора материалът след това се пресипва на телескопичния корабен товарач, а чрез телескопична сводка към товарното пространство на закотвения кораб.

 Основно оборудване на системата за манипулиране и транспортиране:

– Централен лентов транспортьор.

– Стационарни насипвачи 4 x 50 m3 с вибрационни подавачи

– Стационарни двойни насипвачи 2 x 30 m3 с вибрационни подавачи

– Мобилни колесни лопаткови насипвачи, евентуално натрупващи булдозери.

– Комплексно оборудвани халета за складиране.

– Корабен насипвач със завъртваща се, накланяща се, телескопична стрела и телескопичен наустник за пълнене.

 

Основни параметри на машини и съоръжения на пристанищен терминал

Обща маса на инсталирано оборудване 650 t
Транспортна мощност на терминала теоретична 1000 t/h
Насипна маса на транспортираните фосфати 1,4 t/m3
Дължина на централен транспортьор 330 m
Радиус на обхвата на стрелата на корабния товарач 25-40 m
Диапазон на завъртване на корабния товарач около вертикалната ос ±80 °
Основна височина на стрелата над морското ниво 18 m
Диапазон на накланянето на стрелата на корабния товарач +8/-13 °

 

Параметри на обхват

PIC04_u

Заб.: Натоварването на цял кораб може да се реализира чрез взаимодействие между движението на товарача и преместване на кораба спрямо пристана.


Обратно


Свържете се с нас Ако проявявате интерес към доставка на машини или сътрудничество, моля свържете се с нас