Projektování je pro nás hračka

PŘÍSTAVNÍ TERMINÁL PRO NAKLÁDKU FOSFÁTU - NOEN, a.s.

Obecný popis

Přístavní terminál pro nakládku fosfátů s předpokládaným umístěním na pobřeží Rudého Moře.

Výsledkem projektu je modernizace a rozšíření stávajícího terminálu.

– navýšení dopravního výkonu

– vyšší efektivita práce

– možnost nakládky větších nákladních plavidel

– snížení prašnosti vznikající při manipulaci s fosfátovými písky

Hlavními komponenty terminálu pro nakládku fosfátových písků do lodí jsou pásový dopravníku a otočný nakladač s teleskopickým sklápěcím výložníkem.

Materiál je do prostoru terminálu zavážen nákladními automobily, kde je buď přímo vysýpán do násypky umístěné na začátku centrálního pásového dopravníku, nebo na plochu v některé ze tří opláštěných skladovacích hal. Z těchto hal je pak následně materiál nakládán kolovým nakladačem do jedné z násypek umístěných na vodorovné části dopravníku. Plynulý odběr materiálu z násypek na pásový dopravník je zabezpečen vibračními podavači. Materiál je dále pomocí dopravníku přesypán na teleskopický lodní nakladač a následně teleskopickou svodkou do nákladového prostotu přistavené lodě.

 Hlavní zařízení manipulačního a dopravního systému:

– Centrální pásový dopravník.

– Stabilní násypky 4 x 50 m3 s vibračními podavači

– Stabilní dvojité násypky 2 x 30 m3 s vibračními podavači

– Mobilní kolové lopatové nakladače, příp. přihrnovací dozery.

– Kompletně vybavené skladovací haly.

– Lodní nakladač s otočným, sklopným, teleskopickým výložníkem a teleskopickou plnící hubicí.

 

Hlavní parametry strojů a zařízení přístavního terminálu

Celková hmotnost instalovaného zařízení 650 t
Dopravní výkon terminálu teoretický 1000 t/h
Sypná hmotnost přepravovaných fosfátů 1.4 t/m3
Délka centrálního dopravníku 330 m
Poloměr dosahu výložníku lodního nakladače 25-40 m
Rozsah otáčení lodního nakládače kolem svislé osy ±80 °
Základní výška výložníku nad hladinou moře 18 m
Rozsah naklápění výložníku lodního nakladače +8/-13 °

Dosahové parametry

PIC04_u

Pozn.: Nakládku celé lodi je možné realizovat součinnosti pohybu nakladače a posouváním lodi podél mola.


Zpět


Kontaktujte nás Pokud máte zájem o dodávku strojů či spolupráci, kontaktujte nás.