ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИГРАЧКА ЗА НАС

РЕЛСОВА СТОВАРВАЩА ТАЛИГА ЗА DPD 1200 – SVK 1200/1500 - NOEN, a.s.

Общо описание

Стоварваща релсова талига SVK 1200/1500 (по-нататък само S-талига) е предназначена за включване в системата за лентов транспорт за материали. Широчината на транспортната лента е 1200 mm. Машината служи за сваляне на материал от лентовия транспортьор и неговото последващо пренасочване към успоредния табан, евентуално към следващото транспортно съоръжение. Може да се транспортира материал за депониране, раздробени или сортирани енергийни въглища и други суровини. Машината е проектирана за материали с размер на зърното 0-40 mm и насипна маса до 1000 kg.m-3. В бъдеще машината ще намери широко приложение. Може да се използва на табани на топлоелектрическите централи, на сортировъчните места на горивните смеси, в топлоцентралите, в откритите рудници. При постоянни или временни табани с гориво.

PIC02

Основни параметри на машината

   Транспортиран материал
Номинална транспортна мощност 1500 m3.h-1
Транспортиран материал – специфична изчислена маса на добит материал Макс. 1000 Kg.m-3
Големина на фракцията на добития материал – размер на късовете материал 0 – 40 mm
   Междинен лентов транспортьор
Транспортна скорост 3,15 m.s-1
Широчина на лентата 1 200 mm
Максимално опъване на лентата 240 kN
Средни части на междинен транспортьор Свързани 1 200 mm
Междурелсово разстояние 3000 mm
Дължина на придвижването ±150 (300) m
   Разтоварващ транспортьор
Скорост на лентата 4 m.s-1
Широчина на разтоварна лента 1400 mm
Дължина 15 m
Обхват на склона -3 до +13 °
Обхват на въртене ± 100 °
Скорост на завъртане 0,2 min-1
Подем на насипообразувателя Хидравлично
    Хидравлична система
Максимално налягане 16,5 MPa
Задвижване на хидравличен агрегат 7,5 kW
Дебит на маслото 32 l.min-1
  Шаси
Скорост на придвижване 0,2 m.s-1
Брой задвижвани шасита 4 (8 колела)
Специфично налягане на долнището 0,07 MPa
Максимално пропадане 100 mm
    Параметри на коловози
Макс. надлъжен склон – експлоатация 1:20
Макс. надлъжен склон – транспорт 1:15
Макс. напречен склон – експлоатация 1:30
Макс. напречен склон – транспорт 1:20
    Други параметри
Захранващо напрежение 400 V
Температура на околната среда -20 до +40 °
Екипаж 0 – 1 работник

Обратно


Свържете се с нас Ако проявявате интерес към доставка на машини или сътрудничество, моля свържете се с нас