Projektování je pro nás hračka

KOLEJOVÝ SHAZOVACÍ VŮZ PRO DPD 1200 - SVK 1200/1500 - NOEN, a.s.

Obecný popis

Shazovací vůz kolejový SVK 1200/1500 (dále S-vůz) je určen pro nasazení v systému pásové dopravy materiálu. Šíře dopravního pasu je 1200 mm. Stroj slouží k sejmutí materiálu z pásového dopravníku a jeho další přesměrování na podélnou skládku, případně na navazující dopravní zařízení. Lze přepravovat deponát, drcené nebo tříděné energetické uhlí a další suroviny. Stroj je projektován na materiál o velikosti zrn 0-40 mm a sypné hmotnosti do 1000 kg.m-3. Budoucí uplatnění stroje je široké. Lze ho použít na skládkách tepelných elektráren, třídírnách palivových směsí, teplárnách, povrchových dolech. Na stálých i provizorních skládkách paliva.

PIC02

Hlavní parametry stroje

   Dopravovaný materiál
Jmenovitý přepravní výkon 1 500 m3.hod-1
Dopravovaný materiál – měrná výpočtová hmotnost těživa Max. 1 000 Kg.m-3
Velikost frakce těživa – kusovitost 0 – 40 mm
   Průběžný pasový dopravník
Dopravní rychlost 3,15 m.s-1
Šíře pasu 1 200 mm
Maximální tah v pasu 240 kN
Střední díly průběžného dopravníku Návazné 1 200 mm
Rozchod kolejí 3 000 mm
Délka pojezdu ±150 (300) m
   Vykládací dopravník
Rychlost pasu 4 m.s-1
Šíře vykládacího pasu 1 400 mm
Délka 15 m
Rozsah sklonu -3 až +13 °
Rozsah otáčení ± 100 °
Rychlost otoče 0,2 min-1
Zvedání výložníku Hydraulické
    Hydraulický systém
Maximální tlak 16,5 MPa
Pohon hydraulického agregátu 7,5 kW
Průtok oleje 32 l.min-1
  Podvozek
Rychlost pojezdu 0,2 m.s-1
Počet hnaných podvozků 4 (8 kol)
Měrný tlak na podloží 0,07 MPa
Maximální zaboření 100 mm
    Parametry kolejiště
Max. podélný sklon – provoz 1:20
Max. podélný sklon – transport 1:15
Max. příčný sklon – provoz 1:30
Max. příčný sklon – transport 1:20
    Ostatní parametry
Napájecí napětí 400 V
Teplota okolního prostředí -20 až +40 °
Posádka 0 – 1 pracovník

Zpět


Kontaktujte nás Pokud máte zájem o dodávku strojů či spolupráci, kontaktujte nás.