Projektování je pro nás hračka

Speciální zařízení

SB2500 – SACÍ BAGR

Dopravní výkonnost:                       až 4 000 m3/h

Bagrovaný materiál:                         říční sediment + voda

Celková délka/šířka plavidla:      95 m / 16 m

Šířka sacího ústí:                                16 m

Max. hloubka sání:                           14 m pod hladinou

Délka vynášecích výložníků:         44 m

Ponor:                                                     2-2,5 m

Výtlak:                                                       2 500 t

Instalovaný příkon:                            6 900 kVA


Detail

NV5500N – VLAKOVÝ NAKLADAČ BOGATYR

Dopravní výkonnost: 5 500 t/h
Hmotnost zařízení: 1 600 t
Půdorysné rozměry zařízení: 14m x 18m
Výška zařízení: 40 m (bez filtrační jednotky umístěné na střeše zařízení)
Kapacita hlavního zásobníku: 350 m3
Max. rychlost vlaku během plnění: 0,4 km/h
Maximální velikost vagonu: 80 m3


DetailKontaktujte nás Pokud máte zájem o dodávku strojů či spolupráci, kontaktujte nás.