Projektování je pro nás hračka

KR400Nk - Kompaktní kolesové rýpadlo (K 100) - NOEN, a.s.

Obecný popis

Kompaktní kolesové rýpadlo KR400Nk je nejmenší z nabízené řady strojů tohoto typu. Každý stroj je navržen pro specifické podmínky daného dolu. Materiál je těžen korečky kolesa umístěných po obvodu kolesa. Koleso je poháněno pomocí elektromechanického nebo hydraulického pohonu. Odebíraný materiál od kolesa putuje po dopravním páse přes kolesový výložník na nakládací výložník, odtud materiál pokračuje dále na následnou dálkovou pásovou dopravu.

Celý stroj se pohybuje pomocí housenicového podvozku. Zvedací systém pro kolesový výložník je stejně jako pro nakládací výložník hydraulicky poháněný. Stroj je opatřen permanentním centrálním mazacím systémem. Komponenty podvozků, otoče, dopravníků a hlavních pohonů jsou maximálně složeny ze sériových dílů.

Stoj je připraven pro transport na místo určení jako celek bez nutnosti větší demontáže svých komponent.

PIC03_u

Hlavní parametry stroje

Objem korečku 100 dm3
Šířka pásu 800 mm
Teoretická výkonnost stroje 400 m3/h
Efektivní výkonnost stroje 200 m3/h
Celková hmotnost 74 t
Instalovaný výkon 190 KW
Délka kolesového výložníku 6 000 mm
Délka nakládacího výložníku 11 0000 mm

Rozměry těženého bloku

PIC04_u
H - Výška bloku 6 m
B - Šířka bloku 8 m
L - Maximální vzdálenost přesypu na DPD 8 m
B1 - Boční úhel svahu 60 ''
B2 - Čelní úhel svahu 65 ''

Zpět


Kontaktujte nás Pokud máte zájem o dodávku strojů či spolupráci, kontaktujte nás.