Projektování je pro nás hračka

SS500Nk - KOMBINOVANÝ SKLÁDKOVÝ STROJ (SCR 05-05 - 35) - NOEN, a.s.

Obecný popis

Kombinovaný skládkový stroj SCR 05/05-35 slouží k zakládání lignitu na skládku i jeho opětovnému nakládání na pasovou dopravu.

Stroj je určen především pro zakládání homogenizační skládky metodou „windrow“, ale lze jím stejně snadno realizovat zakládání i dalšími metodami.

Stroj je tvořen spodní stavbou (ocelová konstrukce spojující jednotlivá vahadla kolejového podvozku). Na úrovní spodní stavby je dále realizováno propojení s náběžnou částí (ocelová konstrukce na kolejovém podvozku, nesoucí náběžnou část dopravníku skládky a další vybavení stroje). Na spodní stavbě je uložena otočná střední stavba. Do otočné střední stavby je začepována kyvná horní stavba tvořená nosnou věží s protizávažím a zakládacím/nakládacím výložníkem s pásovým dopravníkem a kolesem.
– Otočnost horní stavby vůči spodní je realizována elektromechanickými pohony.
– Naklápění horní stavby vůči střední je realizováno pomocí dvojice hydraulických válců.

SCR je umístěn na kolejovém podvozku. Délka pojízdné dráhy (kolejí) a tím i délka skládky je limitována pouze velikosti kabelového bubnu pro napájení stroje.

Hlavní parametry stroje

Provozní hmotnost 590 dm3
Dopravní výkon zakládání - teoretický 500 m3/h
Dopravní výkon nakládání - teoretický 500 m3/h
Sypná hmotnost přepravovaného materiálu 1.0 t/m3
Šířka pasu 1000 mm
Rozsah naklopení výložníku +14/-10 °
Otočnost horní stavby (výložníku) ±105 °
Délka výložníku 35 m
Výška stroje 27.5 m
Šířka stroje 14 m
Délka stroje 97 m
Průměr kolesa přes korečky 7000 mm
Počet korečku 8 ks
Rozchod kolejnic 8500 mm
Rychlost pojezdu zakladače 4-20 m/min
Celkový instalovaný příkon 520 kW

PIC04_u

Dosahové parametry

A - Offset - manipulační prostor | komunikace 2 m
B - Maximální šířka skládky 32 m
H - Maximální výška skládky 12 m

Zpět


Kontaktujte nás Pokud máte zájem o dodávku strojů či spolupráci, kontaktujte nás.